Slovník najdôležitejších pojmov

Najdôležitejšie pojmy z oblasti medzinárodneho zdanenia, medzinárodného práva, účtovníctva a auditu.

Vyhledat pojem:

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

FATCA - skratka používaná pre americký zákon, ktorý bol vytvorený a prijatý v USA v roku 2010. Zmyslom tejto legislatívy je zabrániť americkým občanom vyhýbať sa plateniu daní v Spojených štátoch pomocou nepřiznávání svojich peňažných prostriedkov na zahraničných bankových účtoch. Naplnenie zámerov tejto legislatívy vyžaduje vysokú administratívnu spoluprácu zahraničných krajín a ich finančných inštitúcií, kedy tieto inštitúcie posielajú americkému správcovi dane informácie o bankových účtoch vlastnených americkými osobami.

Slovenská republika podpísala tuto dohodu s USA dňa 31. 7. 2015. Vďaka tejto dohode sa bude medzi zmluvnými štátmi uskutočňovať automatická výmena informácií na daňové účely o príjmoch na finančných účtoch rezidentov zmluvných štátov. Zákon FATCA predstavuje zavedenie automatickej výmeny informácií medzi USA a zmluvnými krajinami o vlastníkoch bankových účtov bez akéhokoľvek dôvodu. Prvá automatická výmena informácií medzi USA a spolupracujúcimi krajinami prebehne s najväčšou pravdepodobnosťou 30. 9. 2015.

Viac informácií môžete nájsť na webových stránkach daňovej správy USA.

A

B

D

E

F

G

H

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z