Slovník najdôležitejších pojmov

Najdôležitejšie pojmy z oblasti medzinárodneho zdanenia, medzinárodného práva, účtovníctva a auditu.

Vyhledat pojem:

Equity law (právo spravodlivosti)

Equity law (právo spravodlivosti) je druhý zo základných subsystémov, na ktorých je postavené anglické precedenčné (sudcovské) právo. Tento systém, založený na princípoch morálky a spravodlivosti, vznikol z dôvodu nedostatočného počtu "writů" (pozri. Common law) pre pokrytie všetkých vzniknutých sporov. Kráľ poveril vybavovaním takýchto sťažností Lorda vysokého kancelára (Lord High Chancellor), ktorý je rozhodoval podľa "spravodlivosti "= equity. Neskôr sa pre tieto rozhodovanie vytvorili zvláštne kancelárske súdy (kráľovskej rozhodovali naďalej len podľa common law). Common law však bolo aj naďalej pokladané za primárne právo, rozhodnutie podľa práva spravodlivosti je len dopĺňalo a rozvíjalo. K zjednoteniu oboch druhov súdnictva došlo až v sedemdesiatych rokoch 19. storočia. Nároky vychádzajúce z equity law sú označovaná ako equitable rights / title.

A

B

D

E

F

G

H

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z