Slovník najdôležitejších pojmov

Najdôležitejšie pojmy z oblasti medzinárodneho zdanenia, medzinárodného práva, účtovníctva a auditu.

Vyhledat pojem:

Dohody TIEA (Tax Information Exchange Agreements)

Dohody o výmene informácií v daňových záležitostiach (Tax Information Exchange Agreements = TIEA) sú bilaterálne dohody uzatvárané prevažne medzi onshore a offshore jurisdikciami. Tieto zmluvy sú výsledkom medzinárodného nátlaku krajín OECD na offshorové destinácie, kedy je uzatvorenie tejto zmluvy brané ako vyjadrenie ochoty danej offshore jurisdikcie spolupracovať s inými krajinami v oblasti daní. Na základe týchto dohôd môže správca dane na žiadosť získať všetky informácie potrebné na správne zistenie, stanovenie a výber daní. V dôsledku, platby smerujúce do offshore krajín, ktoré uzavreli TIEA, nepodliehajú zvýšenej zrážkovej dani ukladané onshore jurisdikciami na platby plynúce do nespolupracujúcich krajín. Slovenská republika má túto dohôd uzavretú iba s Guernsey. Česká republika má tieto dohody uzatvorené s 12 krajinami, pričom 8 z nich je už v platnosti (marec 2015). Konkrétne sa jedná o Andorru, Bahamy, Bermudy, Britské Panenské ostrovy, Cookove ostrovy, Guernsey, Jersey, Kajmanie ostrovy, Monako, Ostrov Man, San Marino, Svätý Martin.

A

B

D

E

F

G

H

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z