Slovník najdôležitejších pojmov

Najdôležitejšie pojmy z oblasti medzinárodneho zdanenia, medzinárodného práva, účtovníctva a auditu.

Vyhledat pojem:

Daňová harmonizácia (tax harmonization)

Daňovou harmonizáciou je nazývaný proces zbližovania daňových zákonov viac štátov za účelom eliminácie nekalej daňovej súťaže. Napríklad v Európskej únii bolo dosiahnuté vysokej harmonizácie dane z pridanej hodnoty (DPH), a to vďaka implementácii Smernice o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty.

A

B

D

E

F

G

H

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z