Slovník najdôležitejších pojmov

Najdôležitejšie pojmy z oblasti medzinárodneho zdanenia, medzinárodného práva, účtovníctva a auditu.

Vyhledat pojem:

Beneficient (beneficiary)

Beneficient je určená osoba, ktorá má nárok na výnos z určitého majetku spravovaného treťou osobou. Môže sa jednať napríklad o prospech z majetku vloženého do trustu, nadácie či zvereneckého fondu.

Princíp správy majetku nezávislou osobou v prospech niekoho iného (beneficienta) má dlhoročnú tradíciu v krajinách s anglickým právom. Od roku 2014 je tento princíp právne zakotvený aj v legislatíve Českej republiky v podobe úpravy zverenských fondov Občianskym zákonníkom. V prípade zvereneckého fondu označuje Občiansky zákonník beneficienta výrazom oprávnená osoba.

A

B

D

E

F

G

H

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z