Slovník najdôležitejších pojmov

Najdôležitejšie pojmy z oblasti medzinárodneho zdanenia, medzinárodného práva, účtovníctva a auditu.

Vyhledat pojem:

Apostila (apostille)

Apostila čiže apostilační doložka je medzinárodné úradné overenie dokumentu, ktoré dokazuje jeho pravosť a pravdivosť. Apostilované dokumenty uznávajú všetky krajiny, ktoré sa zaviazali k Dohovoru o zrušení požiadavky overovania cudzích verejných listín (tzv. Haagsky dohovor). Medzi tieto krajiny patria všetky štáty s vyspelým právnym systémom, vrátane Slovenskej a Českej republiky. V prípade, že je potrebné použiť úradný dokument jedného štátu (napr. Výpis z obchodného registra) v druhom štáte (napr. pre založenie dcérskej spoločnosti), a jeden z týchto štátov nie je členom dohovoru, je nutné zaistiť pravosti dokumentov tzv. Superlegalizácia, čo je nákladný a časovo náročný proces.

A

B

D

E

F

G

H

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z