Slovník najdôležitejších pojmov

Najdôležitejšie pojmy z oblasti medzinárodneho zdanenia, medzinárodného práva, účtovníctva a auditu.

Vyhledat pojem:

Akcie na majiteľa / akcie na doručiteľa (bearer shares)

Akcie na majiteľa (tiež nazývané aj na doručiteľa) sú akcie, na ktorých nie je uvedené meno ani žiadne iné údaje o ich majiteľovi (držiteľovi). Ako také poskytujú najvyššiu možnú mieru anonymity majiteľovi spoločnosti. Vzhľadom k vysokej úrovni anonymity majiteľa akcií postupne ubúda jurisdikcií (krajín), ktoré umožňujú spoločnostiam tento druh akcií vydávať (príkladom budiž zrušenie akcií na majiteľa v Českej republike a na Seychelách v roku 2014).

A

B

D

E

F

G

H

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z