Slovník najdôležitejších pojmov

Najdôležitejšie pojmy z oblasti medzinárodneho zdanenia, medzinárodného práva, účtovníctva a auditu.

Vyhledat pojem:

Angloamerické právo (common law)

Angloamerické právo (angloamerický právny systém) platí v celom Spojenom kráľovstve okrem Škótska a s niektorými odchýlkami v Severnom Írsku. V dôsledku britskej kolonizácie sa dodnes toto právo uplatňuje aj v britských korunných závislých územiach (Anguilla, Britské panenské ostrovy, Gibraltár ai.) a v niektorých bývalých britských kolóniách (Hongkong, Cyprus a i.).

Angloamerické právo zahŕňa dva subsystémy - zvykové právo a právo spravodlivosti. Pramene anglického práva tvoria súdne precedensy (precedentné právo), písané zákony, obyčaje a okrajovo aj historická právne literatúra.

A

B

D

E

F

G

H

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z