XIII. ROČNÍK KONFERENCIE AKONT

Medzinárodné štruktúry - automatická výmena informácií a regulácia

Ako asi všetci vnímate, stále dochádza k značnému prehlbovanie povinností, ktoré sa na nás prostredníctvom rôznych legislatívnych opatrení neustále valí a my sa stávame ich otrokmi. Aj napriek tomu si v Akontu stále myslíme, že medzinárodné štruktúry majú svoje pevné miesto a ich využitie má stále pre mnoho podnikateľov veľký zmysel. Preto by sme Vás radi pozvali na konferenciu, kde Vám pomôžeme sa zorientovať vo všetkých reguláciách a povinnostiach a predstavíme nástroje, vďaka ktorým znížite riziká podnikania plynúce z týchto regulácií.

Kedy: 25.4.2019 9:00-17:00

Kde: Bratislava - Grand Hotel River Park

Cena: 230 EUR

Nevyhovuje vám termín alebo miesto konania?

Konferencia sa koná na rovnakú tému tiež v Prahe dňa 23.4.2019

Na poslednej konferencii sme sa venovali zásadným zmenám v oblasti regulácie a ich dopadom na podnikateľské prostredie. Asi tušíte, že sa odvtedy v tomto smere veľa pozitívneho neudialo, naopak došlo k značnému prehĺbeniu povinností, ktoré sa prostredníctvom rôznych legislatívnych opatrení neustále valí.

Z bánk sa tak de facto stáva studnice obrovského množstva informácií, sú na nás kladené zvýšené nároky na transparentnosť, informovanosť a ďalším aspektom, ktorý rezonuje, je evaluácia miesta skutočného vedenia spoločnosti, ktoré je kľúčové pre určenie daňovej rezidencie.

Všetky vyššie uvedené aspekty sú iba malou časťou obrovského celku a znamenajú, že sami podnikatelia mnohokrát už vôbec aktívne nerieši to, v čom ich spoločnosť alebo spoločnosti podnikajú, ale sú len otrokmi prílišnej miery regulácie.

Aj cez to všetko si ale v Akont myslíme, že medzinárodné štruktúry majú svoje pevné miesto a ich využitie má stále pre mnoho podnikateľov veľký zmysel a preto Vás pozývame na konferenciu zameranú práve na tieto kľúčové témy.

Riešite:

 • Aká je aktuálna situácia v bankovom sektore a aké sú skúsenosti z GATCA reportingu?
 • Ako je možné riešiť anonymitu majetku v dnešnej dobe?
 • Ako sa vás dotkne implementácia smernice ATAD?
 • Ako sa vyvíja V. a VI. AML direktíva?
 • Zaujíma vás trestnú zodpovednosť právnických osôb?

Na všetky tieto kľúčové otázky dostanete odpoveď od českých, slovenských a zahraničných expertov z oblasti právnej a daňovej problematiky.

So stále prísnejšími zákonmi a výkonnou štátnou správou zodpovedajúcim spôsobom nerastie právna a daňová istota podnikateľov. Medzinárodné štruktúry, spoločne s ďalšími korporátnymi a bankovými nástrojmi však dokážu zmierniť rad rizík v oblasti podnikania, straty súkromia alebo nestability prostredia.


Kľúčové témy konferencie:

1. Správa a anonymné uchovanie majetku

 • Kompletná aktívna správa majetku tretími osobami
 • Zverenské fondy - praktické príklady využitia
 • Koniec anonymity tak ako sme ju poznali do súčasnosti

2. Transakčný blok

 • Aktuálna situácia v oblasti bankového sektora
 • Praktické skúsenosti zo CRS a GATCA reportingu
 • Platobný agenti ako alternatíva bank

3. Aktuálne dianie v daňovej oblasti

 • Implementácia smernice ATAD

4. Systém riadenia podnikateľských aktivít

 • SPV Commander
 • Riziká - vyplývajúce z bežnej podnikateľskej činnosti, dáta, komunikácia
 • Trestná zodpovednosť právnických osôb

5. Substance

 • Nevyhnutná súčasť každej fungujúcej spoločnosti / skupiny spoločností
 • Inšpirácia veľkými nadnárodnými skupinami
 • Transparentné korporátne štruktúry

6. IV. AML direktíva

 • Doplnenie o aktuálny vývoj u V. AML direktívy a VI. AML direktívy

7. Brexit

8. Cyperská financujúca spoločnosť

9. Automatická výmena informácií


Prednášajúci:

 • Ing. Lukáš Randa (Partner, Akont Trust Company)
  Správa a anonymné uchovanie majetku

 • Mag. Branislav Kováč (Auditor a daňový poradca, VGD Slovakia)
  Aktuálne dianie v daňovej oblasti 
 • JUDr. Filip Seifert, MBA (Partner, advokát, AK Seifert a partneři)
  Mgr. Ondřej Majer (Partner, Havel & partners)
  Trestná zodpovednosť právnických osôb

 • Ing. Aleš Kozák (Managing Partner, Akont Trust Company)
  Transparentné korporátne štruktúry

 • Ing. Petr Jankovič (Senior Partner, Akont Trust Company)
  Ing. Pavel Bača (Director of Compliance, Akont Trust Company)
  IV.-VI. AML direktíva

 • Ing. Michal Friedberger (Managing Partner, Akont Trust Company)
  Cyperská financujúca spoločnost

 • Ing. Filip Soukup (Jednatel, Norfolk Asset Management)
  Zverenské fondy

 • Erik Vallaste (Consultant, Prospera)
  Litevské spoločnosti

 • Ing. Kateřina Horová (Manager of Bank.department, Akont Trust Company)
  Transakčný blok


Spoločenský večer s prednášajúcimi

Zúčastnite sa spoločenského večeru, ktorý nasleduje po konferencii a využite možnosť pobaviť sa s prednášajúcimi osobne pri pohári vína.

Stretnete sa tiež so zaujímavými ľuďmi z rôznych oborov a ďalšími účastníkmi konferencie vrátane všetkých špecialistov z našej spolocnosti.

Spoločenský večer začína o 18:00 v Grand Hotelu River Park.


Harmonogram:

09:15 - 10:00     Registrácia + raňajky

10:00 - 12:15     1. blok prednášok

12:15 - 13:15     Obed

13:15 - 15:30     2. blok prednášok

15:30 - 16:00     Coffeebreak

16:00 - 18:00     3. blok prednášok

18:00 - 23:00     Spoločenský večer s prednášajúcími


Mediálni partneri:

                       

             Partneri:

                       

     Registračný poplatok:

 • 230 EUR bez DPH (276 EUR s DPH)                    

Cena zahrňuje: celodenné občerstvenie (ranný coffeebreak, obed, popoludňajši coffeebreak, nápoje po celý deň), prednášky, tlačené materiály, interaktívny workshop, účasť na spoločenskej večery (do 23:00)

Prihláste sa na konferenciu pomocou vyplnenia krátkeho formulára alebo nám napíšte na konference@akont.cz.
 
My Vás budeme obratom e-mailom kontaktovať ohľadne doplnenia ďalších informácií nevyhnutných pre kompletnú registráciu. Registrácia je platná až po uhradení registračného poplatku.

POKYNY K PLATBE VÁM ZAŠLEME NA VAMI UVEDENÝ MAIL.