Medzinárodné daňové plánovanie a správa majetku v digitálnom svete

Medzinárodné daňové plánovanie a správa majetku v digitálnom svete

Konferenciu zameranú okrem iného aj na digitálny svet a jeho vplyv na medzinárodné daňové plánovanie a správu majetku pre vás pripravujeme na október 2017.

Kedy: 12.10.2017, 10:00-18:00

Kde: Bratislava - Sheraton Hotel

Cena: 205EUR/5500Kč

Registrovať

Pro tel. registráciu volajte: 220 545 012

Konferencia sa koná na rovnakú tému tiež
v Prahe dňa 10. 10. 2017.


Kľúčové témy konferencie:

1/ Správa majetku a anonymné držanie majetku

Ako efektívne spravovať a uchovať majetok pre budúce generácie v kontextu aktuálnych legislatívnych zmien, ktoré stále viac zasahujú do súkromia ľudí? Do akej miery je možné v dnešnom digitálnom svete zachovať anonymitu? Ako je možné zachovať výnosy pre rodinné príslušníky, ale obmedziť ich vplyv na chod spoločnosti?

2/ Banky, bankové prevody, prístup k medzinárodným štruktúram

Situácia v bankovom sektore a všeobecne v oblasti procesovania transakcií je neudržateľná. Banky prostredníctvom compliance oddelenia držia svojich klientov ako rukojemníkov a vyzliekajú ich  donaha. Aké sú príčiny, možnosti, ako sa v takomto prostredí pohybovať a aké sú prípadné alternatívy?

3/ Digitálny svet

Elektronizácia so sebou prináša ľahký, rýchly a mobilný prístup  k akýmkoľvek dátam.  To má určite svoje výhody, ale takisto značné nevýhody v oblasti krádeže, špionáže, konkurenčného boja, kedy je ľahké pre útočníka takýto obsah ukradnúť. Aktuálna situácia centralizuje zber citlivých dát hlavne finančných, majetkových a daňových do rúk malej skupiny osôb, ktorá s nimi nakladá.  Ako v tomto svete obstáť?

4/ Daň z príjmu právnických osôb 2018

V rámci priestoru EU sledujeme v oblasti priamych daní veľkú snahu o zamedzení vyhýbaniu sa daňovej povinnosti, veľký tlak je hlavne na posudzovanie vnútroholdingových transakcií tzv. transferových cien.  Zároveň prebieha  vo veľmi rýchlom tempe snaha o zjednotenie daňového základu. Budú tieto snahy úspešné? Aké ďaľšie zmeny sa chystajú od roku 2018?

Mediálni partneri

               

             


Registračný poplatok

  • 205 EUR bez DPH (246 EUR s DPH)                    

Cena zahrňuje: prednášky, tlačené materiály, interaktívny workshop, celodenné občerstvenie, účasť na spoločenskej večery (do 23:00)

Prihláste sa na konferenciu pomocou vyplnenia krátkeho formulára alebo nám napíšte na konference@akont.cz.
 
My Vás budeme obratom e-mailom kontaktovať ohľadne doplnenia ďalších informácií nevyhnutných pre kompletnú registráciu. Registrácia je platná až po uhradení registračného poplatku.

POKYNY K PLATBE VÁM ZAŠLEME NA VAMI UVEDENÝ MAIL.

Registrovať na konferenciu


Osobné údaje
* povinný údaj