Medzinárodné štruktúry - Adaptácia na aktuálne legislatívne zmeny

Medzinárodné štruktúry - Adaptácia na aktuálne legislatívne zmeny

Rok 2015 priniesol veľa zmien nielen v oblasti výmeny informácií, ktoré nadobudnú platnosť v roku 2016. Rada doteraz funkčných, medzinárodných štruktúr sa vplyvom zmien stane pre slovenských podnikateľov nevyhovujúcimi.

Kedy: 28.4.2016, 10:00-23:00. Registrácia od 9:15

Kde: Bratislava - Sheraton Hotel

Cena: 205EUR/5500Kč

Konferencia sa koná na rovnakú tému tiež 
v Prahe dňa 26.4.2016.

Riešite:

 • Stane sa z bankového tajomstva iba prázdny pojem patriaci do minulosti?
 • Aké dopady bude mať medzinárodná výmena informácii na štruktúry?
 • Aké štruktúry je možné využiť k ochrane majetku a rodinného imania?
 • Aké povinnosti zavádza AML smernica pre právnické osoby?
 • Ako sa budú zmeny ďalej vyvíjať?

Kľúčové témy konferencie:

 • Zmeny v medzinárodných štruktúrach v roku 2016
  Aktuálne dianie v oblastiach zákonov proti praniu špinavých peňazí a zákonov o "väčšej transparentnosti" podnikanie prináša celý rad zmien, ktoré ovplyvňujú existujúce i novo pripravované štruktúry. Vplyv týchto zmien je nielen na medzinárodné štruktúry, ale aj na rýdzo slovenské. Ktoré zmeny to sú a aké sú možnosti obmedzenia negatívnych dopadov týchto zmien.

 • Využitie štruktúr v oblasti správy majetku a medzigeneračnej výmeny
  Aké sú efektívne možnosti zachovanie majetku pre budúce generácie. Ako je možné zachovať výnosy pre rodinných príslušníkov, ale obmedziť ich vplyv na chod spoločnosti.

 • Využitie organizačných zložek a zodpovednosť vedúcich organizačných zložek
  Na konateľa spoločností zákony kladú čoraz väčšej zodpovednosti a hrozí im stále väčší postihy. Ako je to však u vedúcich organizačných zložiek? Ktoré riziká konateľov sa na ne vzťahujú, a ktorá nie? Aké výhody môže priniesť podnikanie prostredníctvom organizačných zložiek?

 • Komplexné riešenie zabezpečenia komunikácie a dát a ich správy
  Všetci používame elektronická média. Viete, kde všade zanechávate stopy? Viete, kedy je vhodné nechať elektronickú stopu a kedy nie? Viete, ako to dosiahnuť?

 • Medzinárodná výmena informácii o bankových účtoch (GATCA, FATCA)
  Do roku 2018 končí bankové tajomstvo na medzinárodnej úrovni. Banky musia hlásiť zostatky na účtoch fyzických aj právnických osôb. Aké povinnosti majú banky, komu a čo hlásia?

 • Majetkové priznanie a trestná zodpovednosť právnických osôb

 • Novela AML smernice a jej dopady na právnické osoby

Prednášajúci

 • Ing. Lukáš Randa (Akont Trust Company)
  Změny v mezinárodním daňovém plánování, přehled významných změn a jejich dopady
 • Ing. Viktor Hába (Akont Trust Company)
  Změny v mezinárodním daňovém plánování, přehled významných změn a jejich dopady - praktické ukázky
 • JUDr. Štefan Tomolya (Výkonný riaditeľ, Bohemia Iuris Kapitál)
  Povinnost mlčenlivosti a obchodního tajemství v kontextu české legislativy
 • Ing. Vladimír Hejduk (Partner, Rowan Legal)
  Vývoj v legislativně svěřenských fondů, praktický přístup institucí ke svěřenským fondům
 • Mgr. Jindřich Král (Partner, AK Glatzová & Co)
  Mgr. Veronika Pázmányová (Advokátka, AK Glatzová & Co)
  Jednoduchá společnost na akcie
 • Erik Vallaste (Consultant, Prospera)
  Maltské společnost, jejich výhody a možnosti využití
 • Mag. Christoph Gassner (Managing Director, Audina Treuhand)
  Korporátní struktury a family office služby dle použití lichtenštejnských subjektů
 • JUDr. Matúš Boľoš (Managing Partner, Boľoš & Partners)    
  Trestní zodpovědnost právnických osob a rozbor skutkových podstat vybraných trestných činů
 • Mag. Branislav Kováč (Audítor a daňový poradca, VGD Slovakia)
  Legislativní iniciativa Evropské komise v oblasti BEPS
 • Ing. Petr Krejčí (Senior Consultant, Bisnode)
  Vlastnické struktury a Compliance

Mediálni partneri

    


Partneri

          
     


Registračný poplatok

 • 205 EUR bez DPH (246 EUR s DPH)                   

Cena zahrňuje: prednášky, tlačené materiály, interaktívny workshop, celodenné občerstvenie, účasť na spoločenskej večery

Prihláste sa na konferenciu pomocou vyplnenia krátkeho formulára alebo nám napíšte na konference@akont.cz.
 

My Vás budeme obratom e-mailom kontaktovať ohľadne doplnenia ďalších informácií nevyhnutných pre kompletnú registráciu. Registrácia je platná až po uhradení registračného poplatku.

POKYNY K PLATBE VÁM ZAŠLEME NA VAMI UVEDENÝ MAIL.