Novinky, články, prípadové studie

 • Zrušení akcií na doručitele nyní i ve Velké Británii a v Panamě

  02. 12. 2015
  (Diskrétní vlastnictví)

  Akont Info 2015 - Zemí umožňujících svým společnostem vydávat akcie na doručitele postupně ubývá. Letos se k těmto zemím přidaly i Velká Británie a Panama.

 • Souhrn zahraničních novinek za rok 2015

  30. 11. 2015

  Akont Info 2015 - Souhrn novinek ze zahraničí za rok 2015: snížení sazby daně z příjmů PO ve Velké Británii, zákon FATCA, seznam nově uzavřených SZDZ a TIEA v roce 2015.

 • Soukromé nadace

  25. 11. 2015
  (Nadace)

  Akont Info 2015 - Soukromé nadace jsou moderním nástrojem s dlouholetou a stabilní právní tradicí používaným pro dlouhodobou ochranu a správu majetku.

 • GATCA - Globální automatická výměna informací o zahraničních účtech

  05. 11. 2015
  (Daňové plánování), (Bankovnictví), (České a slovenské společnosti)

  Akont Info 2015 - V rámci boje proti daňovým únikům vytvořila organizace pro hospodářskou činnost a spolupráci (OECD) v roce 2014 globální standard pro automatickou výměnu informací o finančních účtech.

 • Diskrétní bankovní služby - stále větší oříšek

  07. 04. 2014
  (Bankovnictví)

  České banky sdělují klientské informace automaticky, zahraniční ústavy jsou výrazně diskrétnější. Přesto, že volba vhodné banky je pro ochranu soukromí určující, úplnou anonymitu neposkytuje žádná.

 • Zahraniční aktuality

  02. 03. 2014
  (Daňové plánování), (Offshore), (Diskrétní vlastnictví), (Onshore), (Mezinárodní holding)

  Legislativní a daňové změny ze zahraničí potvrzují zpřísňování regulace a posilování dohledu v mnoha vyspělých jurisdikcích. Množství negativnch zpráv by nasvědčovalo, že mezinárodní plánování nebude během pěti let možné. Naštěstí z mnoha zemí negativní zprávy nepřicházejí a mnohé jurisdikce…

 • Zachovejme si anonymitu v České republice

  20. 11. 2013
  (Daňové plánování), (Offshore), (Ochrana majetku), (Diskrétní vlastnictví), (Onshore)

  Rok 2014 znamená konec snadné anonymity vlastnictví.

 • Zahraniční nástroje robustní ochrany soukromí

  20. 10. 2013
  (Daňové plánování), (Offshore), (Ochrana majetku), (Diskrétní vlastnictví), (Onshore)

  Využití zahraničních společností je po celém světě nejužívanějším nástrojem zajištění anonymity vlastnictví. Zapojení jiné než „domovské“ jurisdikce vlastníkovi umožňuje pohybovat se vně systému a omezit závislost na jediném prostředí, snížit svoji zranitelnost vůči změnám daňového a…

 • Správa a držba nemovitostí v holdingové struktuře

  05. 11. 2012
  (Ochrana majetku), (Mezinárodní holding)

  Vytváření zisku a s ním spojená kumulace majetku staví vlastníka před zcela nové problémy. Nemůže se už starat pouze o to, jak vydělat peníze, ale také jak majetek udržet a různými nástroji ochránit před znehodnocením, nebo dokonce ztrátou. Následující text představí možnosti, jak zajistit…

 • Nejistota právního i daňového prostředí stále roste

  05. 11. 2012
  (Daňové plánování), (Offshore), (Ochrana majetku)

  Česká republika a Slovensko jsou už 20 let samostatné země, ale v řadě pro podnikatele ne zrovna přátelských aspektů, se vydávají stejným směrem.

 • Dělat byznys v ČR je jednodušší. S vyspělými západními ekonomikami se stále měřit nemůžeme

  15. 12. 2011
  (Daňové plánování), (Offshore), (Onshore), (České a slovenské společnosti)

  Podle průzkumu Světové banky Doing Business, který každoročně porovnává otevřenost a vstřícnost podnikatelského prostředí, si Česká republika mírně polepšila, ze sedmdesátého na čtyřiašedesáté místo. Přesto, že jde o znatelné zlepšení, stále naše země hluboce zaostává nejen za vyspělými…

 • Ready-made Evropská společnost na Kypru: Vrcholná prestiž spojená s daňovými výhodami

  15. 12. 2011
  (Daňové plánování), (Offshore), (Onshore), (Mezinárodní image)

  Společnosti Online ve spolupráci s Akont Trust Company nabízejí unikátní službu – prodej ready made Evropské společnosti (SE) sídlící na Kypru. Pro vznik této prestižní formy není nutné fúzovat zahraniční společnosti nebo hledat jiné obtížné cesty k založení. Společnost lze koupit a okamžitě…

 • Služby aktivního managementu I.: mailhosting, webhosting a webdesign

  15. 12. 2011
  (Daňové plánování), (Offshore), (Onshore)

  V minulém čísle AKONTinfa jsme se prostřednictvím článku „Místo vedení společnosti v rámci mezinárodní struktury“ začali věnovat problematice posuzování místa daňové rezidence společnosti, definovali jsme si kritéria pro samotné posuzování místa skutečného vedení a daňové rezidence a…

 • Holding jako nástroj vhodný k udržení majetku

  15. 12. 2011
  (Offshore), (Ochrana majetku), (Onshore), (Mezinárodní holding)

  V předchozím díle AKONTinfa jsme otevřeli velké téma holdingových struktur a jejich praktického významu pro udržení majetku a diverzifikaci podnikatelských i osobních rizik. Probrali jsme si motivy, které podnikatele vedou k vytváření holdingových struktur. V dnešním článku se podíváme na…

 • Místo vedení společnosti v rámci mezinárodní struktury

  10. 06. 2011
  (Daňové plánování), (Offshore), (Onshore)

  Evropská finanční krize velmi jasně ukázala jednu věc: pravidelné a značné schodky veřejných rozpočtů spolu s omezenou možností snižovat výdaje jsou typickým a stěží napravitelným rysem ekonomik členských států Evropské unie. Na úrovni společenství se sice hledají řešení pro zajištění…

 • Tři dobré důvody proč si pořídit evropskou společnost (SE)

  10. 06. 2011
  (Offshore), (Onshore), (Mezinárodní image)

  Když podnikatelé zvažují pořízení evropské společnosti, nejčastěji jako důvod uvádějí lepší image - právní formu známou pod zkratkou SE využívají čeští miliardáři i mezinárodní obři jako Tchibo, Deloitte nebo Strabag. Pořízení evropské společnosti však přináší dvě další velmi důležité a…

 • Holding jako nástroj vhodný k udržení majetku

  10. 06. 2011
  (Offshore), (Ochrana majetku), (Onshore), (Mezinárodní holding), (Mezinárodní image)

  Je zajímavou skutečností, že, spoustě lidí, kteří byli schopni podnikáním vydělat velký majetek, se jej nedaří udržet. V historii nalezneme celou řadu těchto případů, v ČR můžeme uvést například pana Fišera. Otázkou je PROČ?

 • Odvod daní v ČR: Pátý nejsložitější v Evropě

  10. 06. 2011
  (Daňové plánování), (Offshore), (Onshore), (České a slovenské společnosti)

  Odvod daní v ČR zabere 557 hodin ročně, horší jsou jen Ukrajina, Bělorusko, Arménie a Bulharsko. Nejen výše daní, ale také administrativa spojená s jejich odvodem znamená pro podnikatele výraznou zátěž. Dle analýzy Doing Business 2011 je Česká republika v oblasti administrativní zátěže při…

 • Anonymita vlastnictví: Přehled řešení

  31. 01. 2011
  (Offshore), (Ochrana majetku), (Diskrétní vlastnictví), (Onshore)

  Témata související s anonymitou se v AKONTinfu objevují pravidelně. Důvodem jsou především časté dotazy našich klientů, jakým způsobem ochránit informace o svém podnikání či majetku. Po sérii článků vysvětlujících jednotlivé možnosti zajištění anonymity se nyní podíváme na jejich základní…

 • Změna zákona: nový daňový řád

  31. 01. 2011
  (Daňové plánování), (Onshore), (České a slovenské společnosti)

  Den 1. 1. 2011 byl zlomovým datem v novodobých dějinách správy daní. Tímto datem nabyl účinnosti zákon č. 280/2009, daňový řád. Daňový řád plně nahrazuje dosavadní právní předpis, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Tento zákon o 107 paragrafech se v průběhu času mnohokráte…