Novinky, články, prípadové studie

 • Bulharsko implementovalo opatření ATAD

  02. 04. 2019
  (Daňové plánování)

  Široké změny bulharských daňových zákonů zahrnují mimo jiné částečnou implementaci EU směrnice ATAD. Konkrétně se jedná o omezení odečitatelnosti nadměrných úrokových nákladů a pravidla CFC.

 • NSS: Důkazní břemeno při daňovém podvodu na DPH nese správce daně

  25. 03. 2019
  (Daňové plánování)

  Zajímavým případem z loňského roku se v nedávné době zabýval Nejvyšší správní soud. Jádro sporu spočívalo v odmítnutí přiznání nároku na odpočet DPH správcem daně.

 • Česká republika přijala zákon pro řešení případného tvrdého brexitu

  21. 03. 2019
  (Daňové plánování)

  Byl přijat zákon, který řeší následné vztahy České republiky a Spojeného království v případě "tvrdého brexitu". Nová legislativa upravuje především pobyt občanů Velké Británie v České republice, možnost nabývání českého občanství, uzavírání manželství, přístup britských občanů na trh práce…

 • Novinky z oblasti blacklistu nespolupracujících jurisdikcí

  15. 03. 2019
  (Daňové plánování)

  Evropská unie zvažuje prověřování svých vlastních členů ke zhodnocení, zda by měly být zahrnuti na blacklist daňových rájů.

 • Kyperská financující společnost – změny legislativy a nové možnosti

  12. 03. 2019
  (Mezinárodní holding)

  Kyperské společnosti byly vždy hojně využívány jako součást mezinárodních holdingových struktur. V souvislosti s trendy a změnami ale byla snadná pravidla nahrazena trochu komplikovanějšími. I přesto lze dosáhnout významných daňových úspory.

 • Možné následky nezapsání skutečného vlastníka do rejstříku

  05. 03. 2019

  Od 1. ledna 2019 mají všechny právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku povinnost zapsat svého skutečného vlastníka do příslušné evidence. Sankce vám nehrozí, ale při nesplnění povinnosti můžete mít problémy v rámci prováděné podnikatelské činnosti.

 • Malta implementuje směrnici ATAD

  25. 02. 2019

  Dne 22. října 2018 představil ministr financí Maltské republiky v parlamentu rozpočet na rok 2019, který obsahuje změny pro téměř všechny oblasti ekonomiky. V oblasti mezinárodního zdanění je nutné zmínit implementaci evropské směrnice ATAD.

 • Kyperská centrální banka definovala "schránkové" společnosti

  14. 02. 2019

  Kyperská centrální banka vydala dne 2. listopadu 2018 oběžník definující tzv. "schránkové" společnosti, kterým by místní finanční instituce neměly poskytovat své finanční služby.

 • Komise pro finanční služby na Mauriciu vydala oběžník ohledně nezbytné ekonomické substance

  06. 02. 2019

  Komise pro finanční služby na Mauriciu (FSC) vydala dlouho očekávaný oběžník shrnující nové požadavky na ekonomickou substanci u společností s licencí GBC. Zmíněný oběžník byl očekáván po schválení novely daňových zákonů mauricijským parlamentem.

 • Evropská komise navrhuje novou směrnici proti praní špinavých peněz: 6.AML

  28. 01. 2019

  Po 4. a 5. AML směrnici přišla na konci srpna 2018 Evropská komise s návrhem 6. AML směrnice, která by měla být zaměřena především na trestně-právní rovinu a pro firmy by znamenala větší povinnosti.

 • Daňový balíček schválen poslaneckou sněmovnou

  23. 01. 2019
  (Daňové plánování)

  Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (tzv. Daňový balíček). Shrnuli jsme pro vás nejvýznamnější součásti novely.

 • Plošný reverse charge schválen

  10. 01. 2019
  (Daňové plánování)

  Říjnové jednání Rady ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (ECOFIN) přineslo významný posun v otázce zavedení plošného režimu přenesené daňové povinnosti, o který usilovala zejména Česká republika.

 • Novela ZOK zpřísňuje podmínky

  20. 12. 2018
  (Daňové plánování)

  Novela zákona o obchodních korporacích zpřísňuje podmínky pro jmenování právnické osoby jako statutárního orgánu kapitálových společností či družstev.

 • NSS přiznal daňovému subjektu úroky ze zadržovaného nadměrného odpočtu

  12. 12. 2018
  (Daňové plánování)

  Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku potvrdil rozhodnutí krajského soudu ve věci přiznání úroků z dlouhodobě zadržovaného nadměrného odpočtu.

 • Estonsko: Rejstřík skutečných vlastníků spuštěn

  03. 12. 2018
  (Ochrana majetku), (Diskrétní vlastnictví)

  Od září 2018 mají všechny estonské společnosti povinnost nahlásit svého skutečného vlastníka rejstříku společností. Povinnost se nevztahuje pouze na bytová družstva, stavební spořitelny, společnosti kótované na burze a nadace.

 • Evropská komise navrhuje zjednodušení pravidel pro přesun společností v rámci EU

  27. 11. 2018

  Evropská komise představila dva nové návrhy novel, které by měnily Směrnici o některých aspektech práva obchodních společností, týkající se používání digitálních nástrojů a postupů v oblasti práva obchodních společností a pravidel pro přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení společností.

 • Britská korunní závislá území chtějí ekonomickou substanci

  21. 11. 2018
  (Daňové plánování)

  Jersey, Guernsey a Ostrov Man konzultují návrhy zákonů, které by od daňově rezidentních společností vyžadovaly, aby demonstrovaly dostatečnou substanci na území.

 • Slovenská republika ratifikovala MLI

  15. 11. 2018
  (Daňové plánování)

  Dne 30. července 2018 ratifikovala Slovenská republika Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám (MLI).

 • Ekonomická substance a mezinárodní daňové plánování…aneb odkud lze řídit

  06. 11. 2018
  (Bankovnictví), (České a slovenské společnosti)

  V průběhu posledních let se majitelé zahraničních společností a nadnárodních korporátních struktur setkávají s pojmem ekonomická substance společnosti. Jedná se o stěžejní téma nejen dle našeho názoru, ale i podle bankovních institucí a daňových úřadů v EU.

 • Změny zdanění investičních fondů

  30. 10. 2018
  (Daňové plánování)

  Novela zákona o daních z příjmů, která pozměňuje definici základního investičního fondu byla na začátku srpna podepsána prezidentem a nabude účinnosti 1. ledna 2019.