Evropská komise spouští plán k dosažení vyšší transparentnosti zdanění právnických osob

16. 03. 2015
(Daňové plánování), (Diskrétní vlastnictví)

Zástupci všech 28 členských států Evropské unie se shodlo na zahájení plánu k dosažení vyšší transparentnosti zdanění právnických osob.

16.3.2015

Zástupci všech 28 členských států Evropské unie se shodlo na zahájení plánu k dosažení vyšší transparentnosti zdanění právnických osob. Společnosti by měly platit daně v zemi, ve které vykonávají svou činnost a generují zisky, a neměly by se agresivním daňovým plánováním vyhýbat placení daní. „V tomto směru se komisaři jasně shodli, že je třeba zaměřit se zvláště na transparentnější systém daní z příjmů právnických osob a dohodli se, že v březnu představí balíček daňové transparentnosti.“ Komise chce především výrazně rozšířit spolupráci mezi daňovými úřady a vládami členských států. Balíček daňové transparentnosti by měl rozšířit automatickou výměnu informací o rozhodnutích o daňovém režimu. „Podle stávajících pravidel EU si členské státy o rozhodnutích týkajících se jejich často velmi složitých systémů zdanění právnických osob vyměňují jen velmi málo informací. Pro daňové úřady proto není snadné určit, kde společnosti svou činnost skutečně vykonávají, a podle toho pak uplatnit daňové předpisy spravedlivým způsobem. Výsledkem je snaha mnoha nadnárodních společností přesouvat zisky do jiných zemí a platit co nejmenší daně, čímž vlády EU přicházejí o značné daňové příjmy a k spravedlivému zdanění nedochází.“

„V létě představí Komise také druhý balíček opatření týkajících se spravedlivého a účinného zdanění příjmů právnických osob, který bude brát v úvahu rovněž současné iniciativy BEPS skupiny G20 a OECD, jež mají řešit vyhýbání se daňovým povinnostem.“