Poskytnutí jednatele - nominee director

24. 07. 2000
(Daňové plánování), (Offshore), (Onshore), (České a slovenské společnosti)

Poskytnutí jednatele je běžnou službou, která souvisí s offshore ale i onshore podnikáním.

24.7.2000

Poskytnutí jednatele je běžnou službou, která souvisí s offshore ale i onshore podnikáním. Poskytnutí jednatele jsou schopny nabídnout například specializované společnosti, které se zabývají zakládáním offshore společností nebo mezinárodním daňovým plánováním, a to obvykle za roční poplatek . Služba poskytnutí jednatele se zakládá na využití tzv. nominee directora, což je osoba, která vykonává právní akty za společnost na základě pokynů akcionáře (vlastníka). Pro službu nominovaného jednatele je podstatné právní ošetření vztahu mezi jednatelem a akcionářem, tak aby jednatel ani vlastník nemohl utrpět újmu na základě případného neseriózního jednání protistrany. Podpůrné služby společnosti Akont zahrnují poskytnutí nominee jednatele i nominee akcionáře na nejvyšší kvalitativní úrovni. Poskytnutí nominee jednatele bývá nejčastěji využíváno z důvodu anonymity vlastnictví. V České republice existují služby založené na podobném principu i pro obsazování statutárních orgánů českých společností - nominee služby v ČR. Tuto službu využívají podnikatelé, kteří nemají dostatek vlastních osob pro obsazení statutárních orgánů společností.