SK: Možné zavedení režimu úhrady DPH až po přijetí platby od odběratele

09. 03. 2015
(Daňové plánování), (České a slovenské společnosti), (DPH)

Slovenská vláda schválila analýzu zavedení režimu úhrady DPH po přijetí platby od odběratele.

9.3.2015

Slovenská vláda schválila analýzu zavedení režimu úhrady DPH po přijetí platby od odběratele. Plátce DPH, který uplatňuje tento speciální režim, bude povinen platit DPH po přijetí platby od svého zákazníka, přičemž bude moct uplatnit odpočet DPH až po tom, co sám uhradí závazek svému dodavateli. Tento režim negativně ovlivní plátce DPH, kteří budou uplatňovat standardní režim a budou nakupovat zboží a služby od DPH plátce uplatňujícího speciální režim, protože si z těchto nákupů budou moct uplatnit odpočet DPH až po zaplacení závazku vůči dodavateli. Ministerstvo financí by mělo připravit návrh novely zákona o DPH do 31. července 2015.