Rozšíření režimu reverse-charge v České republice v roce 2015

19. 02. 2015
(Daňové plánování), (České a slovenské společnosti)

Od 1. dubna 2015 nabývá účinnosti nařízení vlády v souvislosti s aplikací režimu přenesení daňové povinnosti na dodání obilovin, technických plodin, kovů včetně drahých kovů, mobilních telefonů, tabletů, herních konzolí, mikroprocesorů, integrovaných obvodů, přenosných zařízení pro automatické zpracování dat (např. počítačů, notebooků).

„Prezident České republiky 22. prosince 2014 podepsal novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která v souvislosti s bojem proti daňovým únikům, mimo jiné, rozšiřuje režim přenesení daňové povinnosti u tuzemských plnění. Od 1. dubna 2015 nabývá účinnosti nařízení vlády v souvislosti s aplikací režimu přenesení daňové povinnosti na dodání obilovin, technických plodin, kovů včetně drahých kovů, mobilních telefonů, tabletů, herních konzolí, mikroprocesorů, integrovaných obvodů, přenosných zařízení pro automatické zpracování dat (např. počítačů, notebooků). Režim přenesení daňové povinnosti se u těchto komodit použije pouze za předpokladu, že celková částka základu daně na daňovém dokladu překročí částku 100 000 Kč. Od 1. září 2015 nabývá účinnosti nařízení vlády v souvislosti s aplikací režimu přenesení daňové povinnosti na dodání cukrové řepy a to pouze za předpokladu, že celková částka základu daně na daňovém dokladu překročí částku 100 000 Kč.

 Od 1. ledna 2016 se režim přenesené povinnosti použije i při dodání nemovitosti v případě, kdy se tak plátce rozhodne v souladu s ustanovením § 56 odst. 5 zákona o DPH (převod vlastnického práva k nemovité věci).

Vláda do zákona o DPH s účinností od 1. ledna 2015 zahrnula i tzv. mechanismus rychlé reakce. Na základě tohoto mechanismu může vláda nařízením vedle zboží z přílohy č. 6 stanovit aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti i pro další komodity, pokud Evropská komise potvrdí, že proti použití tohoto režimu u konkrétní komodity nemá námitky. Pokud tak vláda stanoví a zároveň získá povolení od Evropské komise, může tento režim použít u dodání vybraného zboží případně služby maximálně po dobu 9 měsíců. Po uplynutí této doby bude muset být daná komodita z režimu přenesení daňové povinnosti opět vyňata.“