Mezinárodní optimalizace prodeje software

01. 07. 2002
(Daňové plánování), (Mezinárodní holding)

Frekventovaným problémem úspěšných softwarových společností je daňová optimalizace příjmů poté, co se podařilo dosáhnout obchodního úspěchu a prorazit především na amerických trzích. Pravděpodobně nejpoužívanější cestou je v mezinárodních podmínkách využití maďarské společnosti, jež vlastní práva na software a poskytuje je dále distributorům.

2/2002, Akont Info

Frekventovaným problémem úspěšných softwarových společností je daňová optimalizace příjmů poté, co se podařilo dosáhnout obchodního úspěchu a prorazit především na amerických trzích. Pravděpodobně nejpoužívanější cestou je v mezinárodních podmínkách využití maďarské společnosti, jež vlastní práva na software a poskytuje je dále distributorům.

Obvyklý vývoj podobných případů vypadá takto:

V nějaké evropské zemi se podaří společnosti A vyvinout software, jenž se stane komerčně úspěšným v daném regionu. Společnosti se následně podaří přes velké nesnáze prorazit se svým produktem, obvykle přes založení vlastní pobočky, ve Spojených státech. Americká společnost se potom postupně z mnoha komerčních důvodů stane hlavním distributorem produktu, zatímco v Evropě se software dále pouze vyvíjí a upravuje. Díky obchodnímu úspěchu časem dojde i na řešení daňového problému, který souběžně s narůstajícím úspěchem, vzniká ve Spojených státech.

Nyní ponecháme stranou problém případného převodu práv z americké společnosti, který je velmi individuální pro každý případ v závislosti na tom, jaké smlouvy byly přesně v minulosti podepsány mezi evropskou a americkou společností, a soustředíme se raději na popis nově vzniklé optimální struktury:

Mezinárodní optimalizace prodeje software [graf]

Struktura potom funguje takto: vývojová společnost dále vyvíjí nové verze a dostává od maďarské společnosti zaplaceno za práci, maďarská společnost inkasuje od distributorů poplatky za poskytnutí práva na distribuci s tím, že zisk potom vyplácí vlastníkům či reinvestuje. Proč právě maďarská společnost? Existují dva hlavní důvody (podrobnější rozbor daňových výhod maďarských společností naleznete v AKONTinfu č. 2/2000 či na našich www stránkách):

  • privilegovaný daňový režim některých maďarských společností - sazba daně z příjmu činí u společností se speciálním statutem pouze 3 % a společnost zároveň může využívat smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřených Maďarskem,
  • plná redukce srážkového zdanění licenčních poplatků u některých zemí (a co je důležité tento seznam zahrnuje také USA a v podstatě kompletní Evropskou unii).

Díky tomu z každých 100 dolarů vyplacených např. americkými distributory zůstane po zdanění 97 dolarů k další reinvestici či výplatě dividend. Tento model se stal mezi středně velkými softwarovými společnostmi velmi oblíbeným a má se za to, že většina maďarských společností s privilegovanou daňovou sazbou slouží právě pro účely inkasa plateb za duševní práva placených americkými odběrateli.