Případová studie: Zachování anonymity vlastnictví při posílení image

10. 09. 2012
(Daňové plánování), (Offshore), (Ochrana majetku), (Onshore), (Mezinárodní image)

Česká akciová společnost Oděvy, a.s., (jméno společnosti je zvoleno výhradně jako ilustrativní) je vlastněna českou fyzickou osobou prostřednictvím anonymních akcií na majitele

10.9.2012

Cílem současného vlastníka je:

Cílem není:

  • Daňová optimalizace celé struktury.

Řešení

Vzhledem k výchozím požadavkům klienta připadá v úvahu jako jedna z variant využití americké LLC společnosti (Limited Liability Company), nebo společnosti založené ve Velké Británii. Image obou jurisdikcí je víceméně srovnatelná. Co se týče administrativní náročnosti, vychází ze srovnání lépe americká LLC společnost, jelikož na rozdíl od britské společnosti nemá povinnost předkládat účetní výkazy a podávat výkazy na obchodní rejstřík. Pokud bychom srovnávali obě varianty cenově, opět by ze srovnání vyšla lépe americká společnost. Další rozdíl je v možnosti držby britské společnosti prostřednictvím akcií na doručitele. Tato možnost však bude v horizontu několika příštích let zrušena. Po zvážení všech výhod a nevýhod se vlastník rozhodl pro americkou společnost.

Realizace

Prvním krokem je založení americké společnosti (obr. 2). Po založení americké společnosti jsou na český obchodní rejstřík podány všechny potřebné dokumenty pro zapsání americké společnosti jako nového akcionáře české akciové společnosti. Souběžně je třeba učinit kroky nutné pro změnu akcií z akcií na majitele (v tuto chvíli už držených zahraniční společností) na akcie na jméno a svolat valnou hromadu české společnosti Oděvy, a.s., kde proběhne změna stanov, a to ve dvou bodech:

POSTUP ZMĚNY VLASTNICTVÍ

1) Změna akcií na akcie na jméno.
2) Změna způsobu svolání valné hromady.

Po konání valné hromady následuje podání návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku. Poté, co jsou změny zapsány v obchodním rejstříku, svolá představenstvo všechny akcionáře k odevzdání současných akcií a převzetí nových. Anonymita vlastnictví je zajištěna prostřednictvím nového akcionáře – americké společnosti. Americká společnost je držena prostřednictvím podílu. V obchodním rejstříku jsou jména společníků uvedena. Vzhledem k tomu, že jednotlivé americké státy mají v oblasti otevřenosti obchodního rejstříku veřejnosti rozdílný přístup, je třeba zvolit vhodný stát. Obecně lze dosáhnout řešení, kdy nebudou jména společníků dostupná online, ale budou sdělena až při podání oficiální žádosti. Stejně tak je nezbytné mít na paměti, že americká LLC je daňově transparentní entitou, tedy zdanění probíhá na úrovni vlastníka, nikoli společnosti. Pokud vznikne akcionáři příjem (například výplata dividendy), bude po přiznání příjmu vlastník známý finanční správě. Z tohoto důvodu je při požadavku na silnou anonymitu před úřady vhodné do struktury zapojit offshore mateřskou společnost (Seychely, Anguilla, Britské Panenské ostrovy) vlastnící americkou společnost.

Konečný stav a správa

Výsledkem restrukturalizace je naplnění všech požadavků vlastníka a jeho zákonných povinností – česká společnost Oděvy, a.s., je držena prostřednictvím akcií na majitele americkou společností. Kromě zajištění anonymity vlastník těží z ochrany zajištěné mezinárodní smlouvou o ochraně investic. Další nespornou výhodou je silná image mezinárodní společnosti, posílená sídlem na prestižní adrese. V tomto případě je důležité, aby americká společnost pouze držela podíl v české společnosti a nevyvíjela žádnou činnost. Pokud se vlastník rozhodne svoji anonymitu posílit i zapojením offshore společnosti, bude při běžném zkoumání viditelná pouze americká společnost.