Financování prostřednictvím dluhopisů

24. 10. 2011
(Daňové plánování), (Offshore), (Ochrana majetku), (Onshore)

Mezi jeden z exkluzivních produktů patří struktura s vydáním dluhopisů v zahraničí.

V důsledku daňového osvobození placených úroků je obligační financování vynikající alternativu pro běžné úvěrové financování. Emisí dluhopisů v zahraničí lze rozhodně získat významné finanční prostředky pro další rozvoj a chod české společnosti. Jedná se spíše o anglosaský způsob získávání finančních prostředků, který je pro zahraničního investora zcela běžný. 

Možností modifikací emisních podmínek je nespočet, což je umožňuje uspořádat tak, aby transakce byla maximálně pohodlná pro emitenta. Tato flexibilita např. při řízení výše úroků je zásadním pozitivem, kterého společnosti v zahraničí neváhají využívat. Navíc není třeba složitě získávat potvrzení o daňovém domicilu věřitele.
Zvažte Váš dosavadní způsob získávání finančních prostředků a promyslete, zda uvedená alternativa nemůže usnadnit podnikatelský život právě Vám.