Případová studie: Anonymita prostřednictvím společnosti rezidentní v EU

16. 05. 2010
(Daňové plánování), (Offshore), (Ochrana majetku), (Diskrétní vlastnictví), (Onshore)

Česká akciová společnost Charis, a.s., (jméno společnosti je zvoleno výhradně jako ilustrativní), je vlastněna českou fyzickou osobou prostřednictvím anonymních akcií na majitele (viz obr. 1). Tato situace byla plně vyhovující do doby, než byly anonymní akcie na majitele zrušeny.

16.5.2010

Česká akciová společnost Charis, a.s., (jméno společnosti je zvoleno výhradně jako ilustrativní), je vlastněna českou fyzickou osobou prostřednictvím anonymních akciína majitele (viz obr. 1). Tato situace byla plně vyhovující do doby, než byly anonymní akcie na majitele zrušeny.

Cílem současného vlastníka je:

  • Zachovat co největší míru anonymity své osoby.
  • Imageově hodnotná jurisdikce mateřské společnosti.
  • Sídlo mateřské společnosti v členské zemi EU.
  • Možnost snadno otevřít bankovní účet.

Cílem není:

  • Daňová optimalizace celé struktury.
  • Využití smlouvy o mezinárodní ochraně investic.

Řešení

Vzhledem k daným požadavkům se jako nejvhodnější řešení jeví společnost založená v Irsku. Je možné využít také řadu dalších zemí, jako Dánsko, Velkou Británii nebo Rakousko. Po zvážení všech okolností, nákladů na vytvoření a administrativní správu struktury však vychází Irsko nejvýhodněji. Jedná se o zemi s dobrým image a stabilním právním systémem. Také dopady ekonomické krize na zemi jsou už do značné míry zažehnány a v současnosti nejsou žádné signály svědčící o možných budoucích problémech. Irská společnost je ve srovnání s americkou nebo offshore společností administrativně náročnější. Musí předkládat účetní výkazy a podávat daňová přiznání. Vyšší administrativní náročnost se zúročí při zakládání bankovního účtu. Zatímco offshore nebo americké společnosti mají při jednání s bankami složitější pozici, irská společnost je pro banku plnohodnotným obchodním partnerem. V Irsku je možné založit pouze společnost s akciemi znějícími na jméno akcionáře.

Realizace

Prvním krokem je založení irské společnosti (viz obr. 2). Po založení irské společnosti jsou na český obchodní rejstřík podány všechny potřebné dokumenty pro zapsání irské společnosti jako nového akcionáře české akciové společnosti. Souběžně je třeba učinit kroky nutné pro změnu akcií z akcií na majitele (v tuto chvíli už držených zahraniční společností) na akcie na jméno, svolat valnou hromadu české společnosti Charis, a.s., kde proběhne změna stanov, a to ve dvou bodech:

POSTUP ZMĚNY VLASTNICTVÍ

1) Změna akcií na akcie na jméno.
2) Změna způsobu svolání valné hromady.

Po průběhu valné hromady následuje podání návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku. Poté, co jsou změny zapsány v obchodním rejstříku, svolá představenstvo všechny akcionáře k odevzdání současných akcií a převzetí nových. Anonymita vlastnictví z pohledu českých orgánů je zajištěna prostřednictvím nového akcionáře – irské společnosti. Irská společnost je ovládána prostřednictvím akcií na jméno. V obchodním rejstříku Irska nejsou jména akcionářů veřejně uvedená, jistá míra anonymity je tedy zachována i na tomto stupni vlastnictví. Robustnější anonymity na úrovni irské společnosti je možné dosáhnout zapojením offshore mateřské společnosti (Seychely, Anguilla, Britské Panenské ostrovy).

Konečný stav a správa

Výsledkem restrukturalizace je naplnění všech v úvodu vyřčených požadavků vlastníka a jeho zákonných povinností – česká společnost Charis, a.s., je držena prostřednictvím akcií na majitele – irskou společností. Irsko je jedním z členských států Evropské unie a zde založené společnosti se těší dobré image. Společnost nepřináší výhodu v podobě ochrany prostřednictvím smlouvy o mezinárodní ochraně investic, která mezi Českou republikou a Irskem neexistuje. Holdingová struktura je nastavena pouze na držení podílu a nepřináší svému vlastníkovi žádné daňové výhody. Pokud by vlastník požadoval daňové výhody, je nezbytné mezi oběma společnostmi nastavit další vztahy přinášející požadovaný efekt.