Registrace námořních jachet v Belize

07. 04. 1997
(Offshore)

V průběhu osmi let (tzn. po zavedení Zákona o registraci obchodních lodí v roce 1989) se Belize osvědčilo jako ideální centrum pro poskytování služeb v oblasti loďařství. Mezinárodní rejstřík obchodního loďstva na Belize (známý pod zkratkou IMMARBE) nabízí námořní komunitě další atraktivní alternativu při výběru lodního registru.

2/1997, Akont Info

Obsah:

 • Úvod
 • Výhody pro české majitele
 • Procedura registrace
 • Infrastruktura a legislativní prostředí

V průběhu osmi let (tzn. po zavedení Zákona o registraci obchodních lodí v roce 1989) se Belize osvědčilo jako ideální centrum pro poskytování služeb v oblasti loďařství. Mezinárodní rejstřík obchodního loďstva na Belize (známý pod zkratkou IMMARBE) nabízí námořní komunitě další atraktivní alternativu při výběru lodního registru.

Kromě výkonných služeb, dobrých telekomunikačních systémů, nízkých registračních poplatků a daní má tato jurisdikce i další přitažlivé vlastnosti (viz níže). Za účelem přilákání majitelů jachet, kteří jsou ve svých rodných zemích často čím dál více zatíženi vysokými daněmi a přísnými technickými kontrolami, vyvinulo Belize atraktivní systém registrací těchto typů lodí bez omezení jejich velikosti.

Výhody pro české majitele

Registrace jachty v Belize je velice rychlá, protože je loď zaregistrována ihned poté, co registrační úřad obdrží žádost a všechny dokumenty, které jsou požadovány zákonem. Loď je tímto registrována v zemi, kde je většina daňových sazeb nulová, takže její vlastník nemusí nic platit ani v případech, kdy s lodí podniká operace podléhající zdanění. Rovněž pohonné hmoty pro své plavidlo může v Evropě i jinde nakupovat bez DPH. V případě nově postavené lodi registrační proceduru rovněž zjednodušuje to, že nejsou kladeny téměř žádné požadavky na vyhovění technickým kontrolám. Stačí pouze dodat popis vlastností lodi a jejího vybavení. Další výhody jsou platné v případech, kdy si vlastník jachty založí společnost v určité offshore jurisdikci, a držení jachty převede na tuto jím vlastněnou společnost. Tím má jednak možnost zakrýt skutečného vlastníka lodi, a také se tím zjednodušuje procedura případného převodu lodě na jinou osobu, kdy stačí pouze převést akcie společnosti, která má jachtu v držení.

Procedura registrace

Předběžná registrace slouží pro případy, kdy si vlastník chce jachtu zaregistrovat, ale nemá ještě k dispozici všechny potřebné dokumenty (viz níže). Jestliže vlastník všechny tyto dokumenty již má, lze ji vynechat. Předběžná registrace má platnost od stejného dne, kdy je podána žádost, po dobu šesti měsíců. V tomto období je třeba dodat všechny příslušné listiny potřebné pro trvalou registraci. Jestliže se to ve zmíněné době nepodaří, může být předběžná registrace prodloužena po zaplacení penále za prodlení. Trvalá registrace může být učiněna okamžitě nebo v průběhu předběžné registrace, pokud jsou předloženy všechny požadované dokumenty.

V případě, že je loď nová a nikdy předtím nebyla registrována je nutné dodat:

 • osvědčení stavitele lodi náležitě ověřené notářem,
 • potvrzení o jmenování registrovaného zástupce plavidla formou plné moci.

V případě, že loď již byla dříve registrována:

 • náležitě notářem ověřené potvrzení o vlastnictví. Toto potvrzení je nutné, protože musí být zaregistrováno v hlavním sídle IMMARBE před vydáním trvalého oprávnění k plavbě,
 • osvědčení o výmazu z předchozího registru, které zahrnuje:
  • uvedení jména majitele v okamžiku výmazu,
  • prohlášení, že výmaz byl proveden za účelem převodu do registru na Belize,
  • prohlášení, že loď není předmětem žádného zadržovacího práva, hmotného břemene nebo závazku,
 • tonážní certifikát, d) potvrzení o jmenování registrovaného zástupce plavidla formou plné moci.

Registrační procedura může být provedena prostřednictvím jakéhokoli činného úředníka IMMARBE kdekoli na světě (v místech, kde je zřízeno tzv. Pověřené zastoupení). Zastupující rejstříkoví úředníci jsou plně oprávněni vydávat osvědčení, dočasná oprávnění k plavbě a jinou příslušnou dokumentaci. Osvědčení je vydáno na dobu pěti let, po jejichž uplynutí je nutné požádat o prodloužení licence. Neexistují žádná omezení ohledně toho, kdo může být majitelem lodi registrované na Belize, svou loď si zde může zaregistrovat i libovolná zahraniční společnost.

Infrastruktura a legislativní prostředí

Zákony Belize jsou odvozeny z anglického systému obecného práva, který je doplněn místní legislativou. Je zde navíc rozdílný systém sdružení právníků, kteří zabezpečují kvalitní právní podklad zmíněných operací. Je zde dobře zaveden dohled nad registrovanými hypotékami a námořními zástavními právy, a existují zde jednoduché a pohotové postupy při registraci instrumentů, které zajišťují zabezpečení hypoték. K registraci jsou přijímány i standardní bankovní hypoteční smlouvy, převody atd., pod podmínkou, že jsou v angličtině.

Za registraci lodě se v prvním roce platí USD 4 000. Tento poplatek zahrnuje všechny registrační poplatky, poplatek registračnímu agentovi na Belize za zastupování lodě, poplatek za radiovou licenci, poplatek za vypracování plné moci ve prospěch registračního agenta, roční inspekční poplatek, administrativní poplatky, roční poplatek rejstříku, vydání vlajky Belize a všechny poplatky zasilatelským službám. V každém dalším roce se platí poplatky o celkové výši USD 2 500, což zahrnuje poplatky registračnímu agentovi, poplatek za radiovou licenci, roční inspekční poplatek, roční poplatek rejstříku a administrativní poplatky.