Zájem o daňové ráje opět stoupá

23. 12. 2011
(Daňové plánování), (Offshore), (Ochrana majetku), (Onshore), (Mezinárodní image)

Zájem českých podnikatelů o přesun sídla do daňového ráje v první polovině roku 2011 opět vzrostl. K nejatraktivnějším daňovým rájům dál patří Nizozemí, Kypr a Lucembursko. Největší relativní přírůstek však zaznamenaly Bermudské ostrovy, Kajmanské ostrovy a Seychely.

23.12.2011, Moderní řízení

Zájem českých podnikatelů o přesun sídla do daňového ráje v první polovině roku 2011 opět vzrostl. K nejatraktivnějším daňovým rájům dál patří Nizozemí, Kypr a Lucembursko. Největší relativní přírůstek však zaznamenaly Bermudské ostrovy, Kajmanské ostrovy a Seychely.

Počet vlastníků českých firem, kteří pocházejí z destinací považované za daňové ráje, se k 30.6.2011 zvýšil o 1,3 % (o 147) na 11 571 společností. Analýzu zveřejnila Česká kapitálová informační agentura (ČEKIA).

Počet tuzemských společností, které mají vlastníka v destinaci považované za daňový ráj, meziročně vzrostl o 345 subjektů. "Nejistá politická situace, tlak na zvyšování daní, měnící se legislativní prostředí, stejně jako frustrace z plýtvání veřejnými prostředky a neobjasněné korupční skandály zvyšují neochotu českých podnikatelů platit daně v České republice," uvedla analytička agentury ČEKIA Petra Štěpánová s tím, že přesun sídla do daňového ráje v poslední době oznámila řada významných a ziskových firem. Statistiky ČEKIA představují jen špičku ledovce, neboť ČEKIA tento typ informací čerpá výhradně z veřejně dostupných zdrojů a zohledňuje jen přímou vazbu mezi vlastníkem a ovládaným subjektem, zatímco podnikatelé za účelem skrytí skutečných vlastníků a vytváření dojmu "serióznosti" stále častěji vytvářejí složitější a méně přehledné struktury.

Podle nejnovější studie ČEKIA mezi tuzemskými podnikateli prudce roste zájem o Kypr, a to na úkor doposud nejoblíbenějšího daňového ráje, Nizozemí. Od roku 2006, kdy ČEKIA tyto statistiky detailně sleduje, se počet českých firem s majitelem z Kypru zvýšil o 142 % (z 663 na 1 604), zatímco celkový počet společností kontrolovaných z daňového ráje vzrostl o 58 % (z 7 334 na 11 571). "Extrémní zájem o Kypr si vysvětlujeme několika jevy: země přestala být vnímána ve světě jako offshore daňový ráj, ale je na ni pohlíženo jako na standardní evropskou ekonomiku. Druhým faktorem je, že v ostatních evropských zemích se zpřísňují daňové podmínky a Kypr zůstává k podnikatelům přátelský.

Na druhou stranu Nizozemí začíná být administrativně, a proto i finančně, náročnější," uvedla Petra Štěpánová z agentury ČEKIA. VLASTNÍCI HLEDAJÍ ANONYMITU Nejčastějším důvodem, proč podnikatelé zakládají mezinárodní holdingy, je stále odchod za nižšími daněmi a předvídatelným právním prostředím. To potvrzuje i trvalý zájem o Kypr, který je v tomto směru nejčastěji doporučovanou destinací. Téměř polovina vstupů zahraničního vlastníka do české firmy se ovšem uskuteční proto, že vlastník nechce být přímo spojován se svým majetkem.

Pokud českou společnost vlastní zahraniční firma, vzniká mezinárodní holding, který má podle svého nastavení řadu výhod. Mezi ně patří daňová optimalizace, zajištění anonymity skutečného vlastníka nebo rozložení rizik spjatých s podnikáním. Za pozornost stojí, že vlastníci sedmdesáti ze 147 nových českých společností zmíněných v úvodu sídlí v tzv. offshore destinacích, které nabízejí právě velmi vysokou míru anonymity vlastnictví. V relativních číslech vzrostl počet českých firem ovládaných z offshore destinací o 4,99 %, zatímco počet majitelů z onshore společností vzrostl o pouhých 0,76 %. Nejoblíbenější přitom byly Seychelské ostrovy, z nichž pochází 37 nových vlastníků. "Offshore společnost sídlící na Seychelách nemusí podávat daňové přiznání, nemusí vést auditované účetnictví a vedení akcií na majitele je přípustné. To dělá ze seychelských firem ideální strukturu pro anonymní kontrolu majetku. Očekávám, že zájem o Seychely a další podobné destinace výrazně vzroste, jakmile bude definitivně známý termín konce anonymních akcií na majitele v ČR," říká Michal Friedberger, specialista mezinárodního daňového plánování ze společnosti Akont.

Anonymita offshore daňových rájů je dána tím, že informace o vlastníkovi nelze, na rozdíl od České republiky, dohledat v obchodním rejstříku přístupném na internetu. Ani pátrání po vlastníkovi přímo v dané zemi nebývá úspěšné. Nevýhodou offshore společností je, že nepřinášejí daňové úlevy. Offshore destinace nemají s Českou republikou uzavřené smlouvy zabraňující dvojímu zdanění, odvod daní tak může probíhat i podle českých zákonů. RáJE VYHLEDáVAJÍ I SLOVáCI Obdobná situace je i na Slovensku. Agentura ČEKIA zjistila, že počet vlastníků slovenských firem, kteří pocházejí z destinací považované za daňové ráje, se od konce roku 2010 do 30.6.2011 zvýšil o 6,8 % (o 186) na 2 931 společností. To představuje 1,58 % z 185 000 společností registrovaných na Slovensku. Relativní počet subjektů s vlastníkem z daňového ráje kontinuálně stoupá. Faktory, které zvyšují neochotu podnikatelů platit daně na Slovensku, jsou přitom podobné jako v České republice.

K nejoblíbenějším daňovým rájům slovenských podnikatelů dlouhodobě patří Nizozemí, následované s velkým odstupem Kyprem a USA. Největší absolutní přírůstek za první pololetí letošního roku zaznamenal Kypr (78), USA (54) a Nizozemí (29), z relativního pohledu, a také díky nižší srovnávací základně, Monako (36,4 %) a Belize (15,7 %).

Zajímavé je srovnání. "Relativní počet českých firem, které jsou kontrolovány z daňového ráje, je v Čechách o 108 % vyšší než na Slovensku," uvedla analytička agentury ČEKIA Petra Štěpánová. "Tento "náskok" si Česká republika ve srovnání se Slovenskem udělala již v předchozích letech, kdy bylo Slovensko považováno za středoevropský daňový ráj, nicméně globální finanční a později dluhová krize, podnikatelská a politická atmosféra, špatná vymahatelnost práva, stejně jako zvyšování daní se v posledních letech staly katalyzátorem zvýšeného zájmu českých i slovenských podnikatelů o přesun sídla do daňového ráje," dodala Štěpánová. Podíl českých firem kontrolovaných z daňového ráje podle ní dosáhl vrcholu v roce 2009, a od té doby mírně klesá, zatímco na Slovensku relativní počet subjektů s vlastníkem z daňového ráje kontinuálně roste. "Očekáváme, že silný zájem slovenských firem o daňově přívětivé destinace bude pokračovat i v následujících letech," uzavřela analytička agentury ČEKIA.