Založení zastoupení offshore společnosti v třetí zemi

07. 04. 1997
(Daňové plánování), (Offshore), (Mezinárodní image)

Řada našich klientů se často dostává do situace, kdy by bylo pro určitý specifický případ vhodné využít společnost se sídlem v jiné zemi, než je místo registrace jejich offshore společnosti. Zajímavou alternativou k založení nové společnosti v této jurisdikci je registrace pobočky.

2/1997, Akont Info

Řada našich klientů se často dostává do situace, kdy by bylo pro určitý specifický případ vhodné využít společnost se sídlem v jiné zemi, než je místo registrace jejich offshore společnosti. Zajímavou alternativou k založení nové společnosti v této jurisdikci je registrace pobočky. Vzhledem k tomu, že nejoblíbenějšími sídly poboček jsou pro svou specifičnost Velká Británie a ostrov Sark, budeme se dále zabývat těmito zeměmi. Obecně však samozřejmě platí, že pobočku lze zaregistrovat téměř v jakékoliv zemi, bohužel náklady na registraci jsou často stejné jako na založení nové společnosti.

Zastoupení offshore společnosti registrované ve Velké Británii

V poslední době se stále častěji opakuje situace, že naši klienti jsou v případě, že chtějí obchodovat přímo prostřednictvím klasické offshore společnosti (tj. registrované na Bahamách, BVI, Nevisu apod.), žádáni svými zahraničními partnery o to, aby tato společnost byla registrována v zemi se standardním daňovým režimem. První cestou, jak řešit tento požadavek, je využít známou strukturu založenou na využití anglické jmenované společnosti. Ta však s sebou přináší mimo nesporných výhod také omezení jako nutnost vést účetnictví a také ponechat malou část zisků ke zdanění. Určitým kompromisem umožňujícím vyhnout se těmto povinnostem je zřízení registrované pobočky ve Velké Británii.

Pobočkou zde rozumíme oficiální zastoupení společnosti zaregistrované v registru společností (viz přiložený vzor výpisu z registru společností na straně 5) v zemi, kde je pobočka zřízena. To umožňuje díky získanému výpisu z registru používat: novou adresu společnosti (lépe řečeno adresu pobočky) a registrační číslo na dokumentech společnosti jako jsou především obchodní smlouvy, faktury apod., otevřít jménem pobočky bankovní účet (případně také účet v SCP) a vůbec uskutečňovat celou obchodní činnost společnosti přes pobočku v situacích, kdy je to výhodné. Zároveň není dotčena existence společnosti jako takové, a proto je možné pokračovat v již rozběhnutých projektech.

Pro lepší přehlednost se pokusíme shrnout výhody a nevýhody zřízení takové pobočky oproti založení standardní společnosti ve Velké Británii:

Výhody:

  • pobočka má prestiž společnosti registrované ve Velké Británii,
  • není omezena možnost podnikat přímo na území Velké Británie,
  • v případě, že pobočka podniká mimo území Velké Británie, není třeba připravovat finanční výkazy pro potřebu úřadů,
  • v případě, že pobočka podniká mimo území Velké Británie, nevznikají daňové závazky vůči Velké Británii,
  • nižší náklady ve srovnání se založením společnosti, které se projeví především levnějším provozem (viz minimální povinnosti pobočky vůči úřadům).

Nevýhody:

  • nemožnost získat potvrzení o daňovém domicilu ve Velké Británii (tj. nelze ji využít pro účely využití smlouvy o zamezení dvojího zdanění při zachování ostatních výhod),
  • registrací pobočky nevzniká nový oddělený právní subjekt, což se může v určitých situacích nehodit.

Je třeba samozřejmě poznamenat, že ve vhodné situaci je možné využít výrazně levnějších alternativ jako např. dále zmíněný ostrov Sark.

Obvyklý čas pro získání dokumentů z registru společností je cca 3 týdny. Náklady na registraci, zajištění registrační adresy a zastupujícího agenta na území Velké Británie jsou cca US$ 2 500.

Vzhledem k možnostem, které ustavení pobočky ve Velké Británii nabízí, ji považujeme za velmi zajímavý nástroj daňového plánování, jež může poskytnout v určité situace užitečné služby.

Zastoupení offshore společnosti na ostrově Sark

Zajímavou možností, jak zřídit zastoupení v Evropě při nízkých nákladech, je zřízení pobočky offshore společnosti na ostrově Sark. Tento ostrov je součástí Normanských ostrovů (nejznámějšími z nich jsou Guernsey a Jersey), které jsou považovány za součást Velké Británie. Ta je ovšem ve skutečnosti pouze zastupuje na mezinárodním poli a zajišťuje národní obranu. Ostrovy mají vlastní zákonodárství a nezávislý daňový systém.

Zastoupení se na Sarku ustanovuje na základě prohlášení místního rezidenta o jeho zřízení, které ověřuje místní notář. V zájmu přijatelnosti ověření mimo Velkou Británii se doporučuje připojit také apostilační doložku. Společnost je na základě takového prohlášení oprávněna podnikat z území ostrova a používat místní adresu na svých dokumentech. V praxi obvykle offshore společnost najme místního jednatele včetně pronájmu poštovní adresy, telefonu a faxu, čímž dojde ke zřízení fyzické přítomnosti společnosti na ostrově. Následným krokem pak bývá otevření bankovního účtu s adresou pobočky.

Standardní čas pro získání dokumentů je cca 10 dnů. Veškeré náklady spojené s ustavením pobočky a ověřením dokumentů jsou US$ 600 (dále je třeba počítat s náklady na objednání a zasílání pošty, faxů a převzetí telefonních vzkazů). Náklady na obnovu v dalších letech činí US$ 800 včetně výše zmíněných služeb.

Zřízení pobočky na ostrově Sark považujeme za nejrychlejší a nejlevnější způsob zřízení přítomnosti společnosti v evropské zemi. Opět lze říci, že v určitých situacích se jedná o skutečně zajímavou alternativu k registraci zastoupení ve Velké Británii nebo některém z evropských offshore center.