Ready-made Evropská společnost na Kypru: Vrcholná prestiž spojená s daňovými výhodami

15. 12. 2011
(Daňové plánování), (Offshore), (Onshore), (Mezinárodní image)

Společnosti Online ve spolupráci s Akont Trust Company nabízejí unikátní službu – prodej ready made Evropské společnosti (SE) sídlící na Kypru. Pro vznik této prestižní formy není nutné fúzovat zahraniční společnosti nebo hledat jiné obtížné cesty k založení. Společnost lze koupit a okamžitě využít k podnikání. Klíčovou výhodou evropské společnosti ve srovnání s jinými právními formami je vysoká prestiž. Na Kypru jsou statisíce společností, především právních forem Ltd., ale pouze 13 evropských společností. Mezi ně patří například RPG Industries Zdeňka Bakaly, KKCG Karla Komárka nebo slovenská finanční skupina Istrokapital. Pokud požadujete vysoce prestižní právní formu spojenou s výhodami k podnikatelům přátelské legislativy za dostupnou cenu, je kyperská SE vhodnou volbou.

15.12.2011, AKONTinfo 3/2011

Společnosti Online ve spolupráci s Akont Trust Company nabízejí unikátní službu – prodej ready made Evropské společnosti (SE) sídlící na Kypru. Pro vznik této prestižní formy není nutné fúzovat zahraniční společnosti nebo hledat jiné obtížné cesty k založení. Společnost lze koupit a okamžitě využít k podnikání. Klíčovou výhodou evropské společnosti ve srovnání s jinými právními formami  je vysoká prestiž. Na Kypru jsou statisíce společností, především právních forem Ltd., ale pouze 13 evropských společností. Mezi ně patří například RPG Industries Zdeňka Bakaly, KKCG Karla Komárka nebo slovenská finanční skupina Istrokapital. Pokud požadujete vysoce prestižní právní formu spojenou s výhodami k podnikatelům přátelské legislativy za dostupnou cenu, je kyperská SE vhodnou volbou.

Výhody kyperského „eséčka“ zdaleka nekončí prestižní právní formou, které využívají největší středoevropské podnikatelské skupiny. Ceněn je vstřícný daňový systém a stabilní právní prostředí vycházející z tradic anglosaského práva. Díky právním jistotám a členství v EU není Kypr vnímán jako offshore daňový ráj, ale jako seriózní země vhodná pro umístění rozsáhlých mezinárodních holdingových struktur. Daň z příjmu 10 %, daňové osvobození při inkasu dividend a prodeji podílů v dceřiných společnostech nebo cenných papírů, činí z kyperské společnosti vynikající volbu pro sídlo holdingové společnosti. Daňové výhody umocňuje rozsáhlá síť smluv zabraňujícím dvojímu zdanění a smluv o ochraně investic.

Významným prvkem podporujícím image každé evropské společnosti je vysoký základní kapitál 120 000 eur. Výhodou je, že na Kypru není nutné základní kapitál přímo skládat na běžný účet. Přes všechny výhody má evropská společnost sídlící na Kypru i své drobné nevýhody. Tou nejvýraznější je požadavek, aby měla společnost po celou dobu své existence nejméně 7 akcionářů. Opatření se v praxi řeší dosazením profesionálních nominee akcionářů jednajících dle pokynů vlastníka.

Základní cena za nákup a první rok provozu kyperské Evropské společnosti je od 199 000 korun. V rámci ceny je zahrnuto odkoupení společnosti, sídlo společnosti, místní tajemník a dosazení nominee akcionářů. V případě potřeby je možné využít i místních profesionálních statutárů. To umožňuje, aby skutečný majitel společnosti zůstal v případě zájmu anonymní. Vzhledem k ceně srovnatelné se založením a provozem evropské společnosti sídlící v Česku lze předpokládat, že cestu na Kypr si najde řada významných podnikatelů. Kyperskou ready made SE lze zakoupit během jediného dne a začít ji okamžitě využívat. Dořešení všech formálních záležitostí na kyperském rejstříku je otázka několika týdnů. Stejně tak lze na Kypru vytvořit evropskou společnost, která bude založena na míru (tailor-made SE). Vznik takovéto společnosti trvá zhruba 5 týdnů.

Společnosti Online a Akont Trust Company jsou první, kterým se podařilo dle kyperských zákonů vytvořit dceřinou evropskou společnost ze zavedené SE. Kvůli značné náročnosti založení evropské společnosti na Kypru jsou kyperská „eséčka“ exkluzivním podnikatelským klubem.

Srovnání výhod evropské společnosti v Česku a na Kypru:

Česká SEKyperská SE
Prestiž

Vysoká, postupně snižována značným

počtem SE v Česku

Velmi vysoká, na Kypru

je pouze 13 SE

Daňové výhody

Pouze v rámci českého zákona,

omezené možnosti (viz. tabulka níže)

Kyperské zákony nabízejí

širší možnosti (viz. tabulka níže)

Ochrana investic v ČR Zajištěna pouze českými zákony

Možnosti aplikace výhod plynoucích

ze smluv o ochraně investic

Právní stabilita

Nízká, české zákony se často mění,

někdy i účelově

Vysoká, Kypr má mimořádně stabilní

právní prostředí

Anonymita vlastnictví Vysoká Vysoká
Počet osob v orgánech SE

1 člen představenstva 

+ 1 člen dozorčí rady

2 členové správní rady
Cena za koupi a první rok provozu od 179 000 Kč od 199 000 Kč

Daňové výhody, srovnání Kypru a České republiky:

Česká republikaKypr
Daň z příjmu

19%

10%

Zdanění přijatých dividend

15% (v určitých případech 0%)

0%

Zdanění prodeje podílu v

dceřinných společnostech

19% (v určitých případech 0%)

0%

Zdanění prodeje cenných papírů

15% pokud jsou drženy méně

než 6 měsíců, poté 0%

0%

Zdanění vyplacených dividend

15% (v určitých případech 0%)

0%
DPH

10% a 20%, v budoucnu

proměnlivá

0%, 5%, 8% a 15%

Pozn. Údaje v tabulce platí k prosinci 2011