Americká LLC společnost bez daňové povinnosti

06. 01. 1997
(Offshore)

Ve Spojených státech nedávno zavedená právní forma podnikání, jež se v originále nazývá Limited Liability Company - LLC (společnost s omezeným ručením) poskytuje výbornou příležitost pro cizince, kteří hledají cestu, jak se legálně vyhnout placení daní.

Americká LLC společnost bez daňové povinnosti

Akont Info 1/1997

Použití amerických LLC v offshore podnikání

Americká LLC může být použita nerezidentními subjekty proto, aby se vyhnuly předkládání daňových výkazů (formulář 1120F, aj. - viz dále) federálnímu daňovému úřadu IRS ("Internal Revenue Service") a pro vyhnutí se všem federálním daním z příjmu (nerezidentním cizincem je dle daňových zákonů takový zahraniční jedinec, který není občanem Spojených států ani zde nemá stálé bydliště, tj. neobdržel zelenou kartu USA). Otevřená a stabilní ekonomika Spojených států je stále více populární mezi nerezidentními cizinci s ohledem na použití podnikatelských subjektů pro provozování podnikání vyňatého ze zdanění. Nicméně bylo objeveno, že největší výhody vznikají pro nerezidenty, jestliže použijí společnost LLC. Je-li LLC zcela vlastněna nerezidentními cizinci, není-li jejím prostřednictvím provozováno podnikání ve Spojených státech a všechen její příjem pochází ze zahraničních zdrojů, pak není třeba platit žádnou federální daň. Spojené státy se v tomto případě pro nerezidentní cizince stávají daňovým rájem.

Proč právě LLC?

Společnost LLC kombinuje hlavní výhodu akciových společností - omezené ručení s důležitou vlastností amerických "partnerships" (viz zákon IRC odd. 7701) - zisk u nich není zdaněn na úrovni společnosti. Tím tato společnost nabízí hojně využívanou alternativu k ostatním společnostem všech typů.

Mezi hlavní důvody, proč použít společnost LLC patří tyto:

 • společnost má prestiž americké firmy,
 • neplatí žádnou daň z příjmu (nepodniká-li na území Spojených států),
 • zajišťuje vysokou pružnost řízení obchodních záležitostí,
 • jednoduché a rychlé založení.

Zavedení právní formy LLC

V roce 1977 se Wyoming stal prvním státem, který přijal zákon o společnostech s omezeným ručením, přičemž vzorem pro tento zákon byl německý obchodní zákon z roku 1892. Stát Florida následoval Wyoming v roce 1982 s podobným zákonem s cílem přitáhnout kapitál a rozšířit tak svou ekonomickou základnu. Po roce 1990 přijaly podobný zákon postupně všechny státy USA.

Důvody pro použití LLC společnosti

Zamezení zdanění

Základním motivem pro její formování je, aby zabezpečovala průchodnost příjmů pro účely zdanění. Jestliže společnost LLC nepodniká ve Spojených státech ani odtud nepochází žádný z jejích příjmů, nemá povinnost podat federální daňový výkaz (formulář 1065). Následně, jestliže domácí společnost nemá povinnost podat formulář 1065, nemá rovněž povinnost podat formulář SS-4, který je používán pro získání identifikačního čísla plátce daně (TIN) či identifikačního čísla zaměstnavatele (EIN). Navíc, jestliže domácí LLC společnost nemá společníky ze Spojených států, žádné zástupce ani pevné místo podnikání ve Spojených státech, pak nemá povinnost podat žádné federální informační výkazy.

Ochrana majetku

Dalším neméně důležitým motivem je ochrana majetku společníků. Společníci neručí osobním majetkem za dluhy, závazky či povinnosti vzniklé společnosti vůči třetí straně, ať již takové dluhy, závazky či povinnosti vznikly z kontraktu, úmyslného porušení zákona či jinak. U LLC není požadován na rozdíl od mnoha jiných amerických podnikatelských subjektů společník s neomezeným ručením, tzn. že všichni společníci ručí pouze majetkem společnosti.

Řízení záležitostí společnosti

LLC zajišťuje vysokou pružnost organizace a řízení obchodních záležitostí. Mnoho z těchto společností je provozováno pouze na základě Společenské smlouvy (v orig. "Operating Agreement" či "LLC Agreement"). Zde může být jakýmkoli způsobem stanoveno vedení společnosti a její vlastnictví, čímž je umožněna maximální pružnost při rozdělování příjmů společnosti. Navíc není u Společenské smlouvy požadováno, aby byla veřejná, což zabezpečuje důvěrnost vlastnických vztahů.

Výhody LLC

Jak již bylo zmíněno, LLC spojuje výhody amerických "corporations" a "partnerships", z nichž jsou nejvýznamnější tyto:

 • omezené ručení všech společníků včetně těch, kteří se podílejí na vedení společnosti,
 • neexistují omezení týkající se třídy či druhu podílů (akcií) společnosti,
 • LLC není limitována co se týče počtu společníků,
 • LLC není povinna odvádět daně při likvidaci společnosti,
 • LLC nemá omezeno vlastnictví jiných společností.

Delawarské LLC

Stát Delaware je považován za nejpopulárnější jurisdikci pro založení holdingových a multinacionálních společností. Dnes je zde založeno přes 200 000 společností včetně více než poloviny největších průmyslových společností Spojených států. Delaware je transferovým státem pro více než čtyřicet procent společností, které jsou na seznamu newyorské burzy. Po roce 1965 přesunulo své sídlo do Delaware 80 procent společností z těch, které své sídlo měnily.

Příčiny oblíbenosti státu Delaware

Úspěch státu Delaware může být přičítán třem podstatným skutečnostem: jeho pružným a moderním zákonům; jeho právníkům a pracovníkům soudů, jejichž výklad Obchodního zákona státu Delaware ("Delaware General Corporation Law - DGCL") přispěl k jasnému a snadno odhadnutelnému smyslu tohoto zákona; a tomu, že část úřadů státu se věnuje službám spojeným se založením a provozem společností.

Obchodní zákon státu Delaware

Obchodní zákoník státu Delaware odráží myšlenku, že společnosti mohou nejlépe vzkvétat v atmosféře minimálních omezení kladených vládními úřady. Zakladatelům, jednatelům a manažerům společnosti je poskytnuta volnost při utváření a řízení záležitostí společnosti. Společnost může být založena za účelem libovolného zákonného podnikání nebo činnosti s výjimkou bankovnictví, pojišťovnictví apod.

Listiny společnosti

Nemnoho požadavků je rovněž kladeno na základní listiny společnosti - Společenskou smlouvu a Stanovy. Společenská smlouva může obsahovat libovolná ustanovení utvářející, definující, omezující a stanovující pravomoci akciové společnosti a jejích akcionářů a jednatelů, jestliže tato ustanovení nejsou v rozporu se zákony státu. Stanovy mohou obsahovat libovolné předpisy, jež nejsou v rozporu se Společenskou smlouvou společnosti, které se vztahují k podnikání společnosti, projednávání jejích záležitostí, práv a pravomocí nebo práv a pravomocí jejích akcionářů, jednatelů, funkcionářů nebo zaměstnanců.

Společníci

Vlastníky (společníky) LLC mohou být jedinci, trusty, obchodní společnosti, akciové společnosti i nerezidentní cizinci, a je jim povoleno, aby se podíleli na řízení společnosti a jejích obchodních záležitostech bez ohledu na jejich účast ve společnosti. Společnost by měla mít nejméně dva společníky.

Omezení LLC

Aby mohla společnost požívat zmíněných daňových výhod, nesmí mít více než dvě ze čtyř vlastností, jimiž se vyznačují americké "corporations". Tyto vlastnosti jsou následující:

 • omezené ručení,
 • centralizované vedení (tzn. vedení společnosti v pravomoci jednatelů a funkcionářů, nezávislé na akcionářích společnosti),
 • nepřetržité trvání společnosti,
 • volná převoditelnost práv společníka (obchodních podílů).

Ve většině případů mají LLC omezené ručení plus jednu z ostatních tří vlastností, což je definováno ve smlouvě.

Shrnutí

Jestliže je americká LLC utvořena vhodným způsobem, její správní záležitosti jsou vedeny řádně, nedosahuje příjmů ze zdrojů ve Spojených státech a její společníci nejsou ze Spojených států, pak může být použita pro převedení příjmů ze zahraničních zdrojů, přičemž nemá povinnost odvádět federální daň a nemusí podávat daňový výkaz federálnímu daňovému úřadu.

Společnosti registrované v Delaware mohou využívat výhodné státní daňové politiky - v případě, že jsou provozovány mimo Delaware, nejsou povinny platit místní daně z příjmů. Delaware také nemá žádnou daň vázanou na prodej (tj. obdobu naší DPH). Stát rovněž předepisuje zmírněné poplatky za založení společnosti.

Shrnutí právních podmínek pro založení LLC společnosti v Delaware

Právní úprava:

"Delaware Corporation Law 1994 - 5"

Založení trvá:  

24 - 48 hodin

Založení společnosti

Měla by být založena alespoň dvěma společníky. Společnost nevydává při založení akcie - pouze registruje základní jmění, jehož minimální výše není zákonem regulována. Neustanovuje představenstvo - tuto funkci zastávají společníci, kteří však mohou některé své pravomoci delegovat. Společnost může libovolně rozdělit své příjmy, výnosy, srážky či ztráty mezi své společníky.

Správa společnosti

Společnost musí mít registrovaného zástupce a provozovnu pro zasílání obsílek. Zasedání valné hromady se může konat kdekoliv dle rozhodnutí společníků. Ti také uchovávají záznamy a razítko společnosti. Zveřejněno musí být jméno společnosti, datum založení, status, registrovaná adresa a jméno registrovaného zástupce společnosti. Účetní záznamy nejsou po společnosti požadovány - odevzdává se jen roční výkaz o změnách ve zveřejňovaných informacích.

Jméno

Musí být předem schváleno a obsahovat jedno ze slov: "Company", "Association", "Club", "Foundation", "Fund", "Institute", "Society", "Union", "Syndicate", "Limited" nebo "Trust". Zkratky jsou povoleny. Jméno musí rovněž obsahovat slova "Limited Liability Company" či jejich zkratku "LLC".