Návrh SZDZ s Panamou

10. 10. 2011
(Daňové plánování), (Offshore), (Onshore)

Návrh Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Panamou, schválený vládou k podpisu a následnému ratifikačnímu procesu, obsahuje mimo jiné maximální zdanění ve státě zdroje ve shodné výši 10 % jak u dividend, tak úroků a licenčních poplatků.

10.10.2011

Návrh Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Panamou, schválený vládou k podpisu a následnému ratifikačnímu procesu, obsahuje mimo jiné maximální zdanění ve státě zdroje ve shodné výši 10 % jak u dividend, tak úroků a licenčních poplatků.