Seychely připravují nový Companies Act

09. 11. 2011
(Daňové plánování), (Offshore), (Onshore)

Navrhované změny by měly sjednotit právní úpravu korporátního práva, která je zatím duálně upravena zákony Companies Act 1972 a International Business Companies Act 1994. Změny mají přinést úpravu jednodušší a jasnější.

9.11.2011, Tax News

Klíčové změny obnáší zavedení možnosti vydat akcie s i bez paritní hodnoty, zavést koncept náhradních jednatelů (reserve directors) či umožnit elektronické podávání oficiálních dokumentů. IBC by nově musely své registry uchovávat ve svém sídle či jiném místě na Seychelách.

Pokud bude návrh přijat, nebude žádné přechodné období, ale stávající společnosti automaticky přejdou pod novou úpravu. Předpokládá se, že nový zákon bude dokončen do listopadu 2011 a vejde v platnost od ledna 2012.