Malta naposledy prodlužuje úlevu od daňových sankcí

08. 10. 2011
(Daňové plánování), (Offshore), (Onshore)

Maltská daňová správa naposledy prodloužila dobu trvání programu, podle kterého se neuplatní sankční pokuty a úroky z prodlení. Tento program se vztahuje na FO i PO, které mají zpoždění s platbou svých daňových závazků či podáváním daňových dokumentů.

8.10.2011, ATC

Maltská daňová správa naposledy prodloužila dobu trvání programu, podle kterého se neuplatní sankční pokuty a úroky z prodlení. Tento program se vztahuje na FO i PO, které mají zpoždění s platbou svých daňových závazků či podáváním daňových dokumentů.