Osvobození dividendových příjmů podle návrhu daňové reformy

18. 11. 2005
(Daňové plánování), (Offshore), (Onshore)

18.11.2005

Podle návrhu, který se nyní nalézá v poslanecké sněmovně, by mělo dojít k rozšíření osvobození dividendových příjmů a podílů na zisku. Dividendy by u příjemce – FO  rezidenta ČR měly být osvobozeny, pokud je vyplácející společnost rezidentem ČR, EU, Norska, Islandu nebo Švýcarské konfederace, příp. u příjemce – FO rezidenta těchto zemí, pokud jsou vypláceny společností rezidentní v ČR. U PO je osvobození obdobně koncipované, vztahuje se však navíc také na země, se kterými má ČR uzavřenou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění.