Offshore podnikání má stále více příznivců

02. 10. 2006
(Daňové plánování), (Offshore), (Onshore), (Mezinárodní holding)

Stále větší počet podnikatelů realizuje své podnikatelské záměry prostřednictvím zahraničních společností, jak potvrzují nejnovější statistické údaje.

2.10.2006, Měšec.cz, Pavel Stehno

Důvod je jednoduchý - je to výhodné. Nejčastějšími motivy jsou efektivní daňová optimalizace, ochrana majetku, využití holdingových výhod a využití příznivějšího a stabilnějšího právního prostředí v zahraničí.

Nejvýmluvněji v tomto ohledu hovoří čísla nově založených společností v ostře sledovaných offshore centrech, které jsou nejčastěji využívané pro mezinárodní daňové plánování.  Kdo danou problematiku trochu sleduje, tak ví, že každý rok je ve vyhlášených offshore centrech za účelem optimalizace zakládáno desetitisíce společností. Zajímavější ale je, že tento počet se rok od roku soustavně a hlavně velmi rychle zvyšuje. V téměř každém ze států, které jsou využívány pro mezinárodní daňové plánování a offshore podnikání, roste počet nově založených společností o desítky procent. V mnoha případech se však jedná o mnohem vyšší nárůst, například na Seychellách jde o dvojnásobek.

Když se podíváme do následující tabulky na celkový počet již fungujících společností v jednotlivých zemích a porovnáme s ročním přírůstkem, vidíme, že obor mezinárodního daňového plánování se těší velkému rozkvětu.

ZeměPočet nově založených společnostíza rok 2005Celkový početregistrovaných společností
Bahamy 6.703 43.688
Britské Panenské ostrovy 58.184 684.984
Gibraltar* 3.142 28.000
Jersey 2.861 31.162
Kaymanské ostrovy cca 10.000 cca 78.000
Kypr 14.494 137.659
Madeira cca 200 cca 4.200
Malta 2.341 27.500
Ostrov Man 2.677 30.847
Panama 39.97 425.503
Samoa 4.500 23.600
Seychely 7.097 24.924
Turks a Caicos 1.345 17.910

* údaj je z roku 2004, nová statistika zatím není k dispozici

Tyto souhrnné údaje nejsou přesným měřítkem výhodnosti jednotlivých daňových rájů. Odrážejí krom vlastností zdejších společností také např. stupeň důvěry podnikatelů ve zdejší legislativu, cenové faktory nebo prostou tradici, která vede mnoho podnikatelů k založení IBC společnosti (International business company) např. na Britských Panenských ostrovech jednoduše proto, že tak činí skoro všichni ostatní.  Ve většině zmíněných států se zakládá standartní IBC společnost (také známá jako offshore společnost), která neplatí žádnou daň z příjmu a pouze odvádí do státního rozpočtu paušální poplatek za svou existenci. Ve velkém počtu společností znamenají tyto poplatky pro místní vlády významnou položku ve státních příjmech, a proto se snaží offshore podnikání aktivněpodporovat. Výsledkem je výborná využitelnost těchto center s nízkým rizikem, což láká stále více podnikatelů. Neopomenutelným faktem je i zakládání společností určených pro daňové plánování ve státech jako Kypr, Velká Británie, Nizozemí, USA, Malta či Švédsko. Tyto společnosti nabízejí různé typy zajímavých výhod. Základním je především stabilní a pro podnikatele příjemnější právní prostředí spojené s řadou daňových výhod.

Ale vraťme se k motivům, které přivedou českého podnikatele na myšlenku založit si zahraniční společnost.

  1. Prvním často využívaným důvodem je větší právní ochrana a stabilní právní prostředí. Podnikatelé se často dostávají do situací kdy je jejich majetek ohrožen z důvodů nejednoznačných zákonů, pokusů o umělé konkurzy atd.
  2. Dalším důvodem jsou daňové podmínky. Řada zemí nabízí pro své společnosti vhodnější daňový režim a možnost platit nižší daně než v ČR.
  3. Nesmíme opomenout výhody pro holdingové společnosti. Založení mezinárodní holdingové struktury umožní vystupovat jako zahraniční skupina a kromě jiného využít také smluv o ochraně majetku.
  4. Na závěr, ale ne v poslední řadě, je potřeba zmínit zajištění anonymity vlastnictví. Řada podnikatelů zakládá společnosti v zahraničí proto, aby ochránili svoji totožnost před zvědavci.