Evropské firmy hledají nižší daně na Kypru

19. 05. 2004
(Daňové plánování), (Offshore), (Onshore), (Mezinárodní holding)

Země má sazbu daně z příjmu podniků deset procent.

19.5.2004, Ekonomika.iHNed.cz

Země má sazbu daně z příjmu podniků deset procent. Německo obviňuje nové členské země z daňového dumpingu a volá po sladění daní.

Podnikové daně jsou ve většině starých členských zemí Evropské unie vysoké, což dokládají i četné odchody jejich firem do států s nižším zdaněním. Řekl to Michal Friedberger ze společnosti Akont Trust Company, která se zabývá daňovou optimalizací. Evropské firmy za nižšími daněmi míří zejména na Kypr, ale i do Nizozemska, Velké Británie či Dánska, které nabízejí různá daňová zvýhodnění.

Pokud jsou firmy nuceny k placení vyšších daní, snaží se odejít do zemí, kde panují příznivější podmínky. "Na Kypru jsou ročně zakládány tisíce společností právě z důvodu tamního nízkého zdanění," uvedl Friedberger. Kypr má sazbu daně z příjmu podniků deset procent, nízkou sazbu má ale také například Maďarsko, a to 16 procent. V Česku se právnické osoby v současné době daní 28 procenty, do roku 2006 by tato daň měla klesnout na 24 procent. Pokud firmy z nějakých důvodů za lepšími podmínkami odejít nemohou, sníží investice a propustí zaměstnance. Příslušné zemi to pak přináší ekonomický útlum, růst nezaměstnanosti a větší tlak na státní rozpočet. Naštěstí podle ekonoma v EU existuje řada států, které nabízejí různé daňové výhody. Například Nizozemsko je proslulé příznivým prostředím pro zakládání holdingových společností, přes které pak firmy investují a využívají přitom nizozemských daňových výhod. "Stojí za povšimnutí, že přibližně 30 procent všech přímých zahraničních investic proudí do ČR právě přes Nizozemsko," uvedl Friedberger. Na druhé straně jsou v EU země s vysokým zdaněním, což je případ Německa se sazbou přes 40 procent. A právě zejména Německo v důsledku obav z odchodu společností obviňuje nové členské země z daňového dumpingu a volá po sladění daní. Takové snahy jsou ale podle ekonoma nesmyslné. "Je to to samé, jako by vás někdo nutil si koupit rohlík v dražším obchodě, protože nákup v levnějším je nemorální a znamená menší příjem pro všechny prodejce rohlíků. V tomto případě by si asi všichni poklepali na hlavu, v otázce daní nikoli," uvedl. ČR je se současnou sazbou daně z příjmu podniků někde uprostřed zemí EU. Ale i v tomto případě je podle Friedbergera jednoznačně výhodnější zaplatit deset procent na Kypru. "Jsem si jist, že majitel společnosti je schopen těch 18 procent využít efektivněji než stát," uvedl. Pro Česko by bylo únosné snížit podnikové daně až na 15 procent, míní ekonom. "Taková sazba by byla únosná pro státní rozpočet a zároveň by byla dostatečně nízká na to, aby firmy neměly důvod utíkat," uzavřel.