Anonymné spoločnosti nevymiznú nikdy

08. 03. 2004
(Daňové plánování), (Offshore), (Diskrétní vlastnictví), (Onshore)

Kvalitu finančného sektora nemožno posudzovať podľa toho, či je krajina označovaná za daňový raj

8.3.2004, Martin Schmidt

Martin Schmidt je projektový manažér spoločnosti Akont Slovakia, s.r.o., Bratislava. Spoločnosť je členom medzinárodného holdingu so sídlom v Prahe, ktorý poskytuje služby v odbore medzinárodného daňového plánovania a optimalizácie celkového daňového zaťaženia.

Slovenská pobočka funguje od roku 2000. Jej jediným spoločníkom je česká eseročka Akont Trust Company. Firma sa vo svojom biznise vyzná. Výpis z obchodného registra smeruje českú firmu do daňových rajov.

Konatežom je istý Jesse Grant Hester zo Sarku, najmenšieho zo štyroch Normanských ostrovov medzi Vežkou Britániou a Francúzskom. Jediný spoločník firmy – Akont Holding Corporation má ešte exotickejšiu adresu – novozélandský tichomorský ostrov Niue.

Na čiernej listine OECD/FATF zostáva päť území, z toho tri európske. Európske krajiny s rozvinutým finančným biznisom si zachovali aj bankové tajomstvo. Je Európa brzdou zvyšovania transparentnosti v medzinárodnom podnikaní?

V zásade je boj medzinárodných organizácií proti "škodlivej" daňovej konkurencii zameraný hlavne proti malým štátom, ktoré zaviedli legislatívu prvoplánovo lákajúcu zahraničné subjekty na nízke daňové zaťaženie a vysokú mieru anonymity. OECD a Medzinárodný menový fond nevyvíjajú ani zďaleka takú iniciatívu, pokiaž ide o vyspelé a mocné štáty. Často sa zabúda, že už pár rokov majú niektoré daňové raje prísnejšiu legislatívu v oblasti prania špinavých peňazí ako väčšina vyspelých štátov, Slovensko nevynímajúc. Kvalitu finančného sektora nemožno jednoducho posudzovať podža toho, či je krajina označovaná za daňový raj alebo nie.

Ide však o boj proti praniu špinavých peňazí...

Boj proti praniu špinavých peňazí, terorizmu a zvyšovanie transparentnosti sú chvályhodné. No sa často za nimi skrýva snaha západoeurópskych štátov s vysokými daňami a prebujnenou administratívou diktovať výšku daňového zaťaženia iným, prípadne aspoň zabrániť domácim subjektom využívať legálne prostriedky daňovej optimalizácie cez takéto krajiny. V duchu zásady všetci sme si rovní, ale niektorí sme si rovnejší. Žiadna správa nespomína finančné centrum, ako je Hongkong alebo americké štáty Delaware a Wyoming. V niektorých štátoch USA je nemožné zistiť skutočných vlastníkov tzv. LLC spoločností.

Aký očakávate ďalší vývoj?

V dlhodobom horizonte pravdepodobne príde k niekožkým zmenám v offshore podnikaní. Štandardom sa stane dodržiavanie pravidla „poznaj svojho zákazníka“ zo strany poradenských firiem a správcov trustov, samozrejme, pri zachovaní diskrétnosti. Sprostredkovatelia budú musieť poznať identitu klienta a zdroj ukladaných peňazí. Zvyšovanie transparentnosti si vyžiada zákaz alebo obmedzenie akcií na doručiteža v listinnej podobe. Realitou sa stane aj určitá forma výmeny informácií v prípade podozrení na pranie špinavých peňazí.

Znamená to koniec anonymity vlastníkov firiem a účtov v rajoch?

V žiadnom prípade. Je pravda, že záväzok implementovať do roku 2006 opatrenia [o zdiežaní informácií] do legislatívy prijali takmer všetky krajiny pôvodne uvedené na čiernom zozname OECD. Zároveň však prijatie opatrení podmienili uplatnením „rovnakého metra pre všetkých“. Vzhžadom na neochotu niektorých vyspelých štátov OECD prijať rovnako prísne opatrenia, aké samy žiadajú od malých štátikov označovaných za daňové raje, si osobne myslím, že stav „rovnakého metra pre všetkých“ nikdy nenastane.

Ako bude teda vyzerať daňové plánovanie o desať rokov?

V ostatných rokoch je čoraz zretežnejší príklon k službám s vyššou pridanou hodnotou. Na druhej strane anonymné spoločnosti nevymiznú nikdy. Vnímam trend postupného prechodu k využívaniu špecifík daňových systémov vyspelých krajín. Ich použitie nevyvoláva podozrenie daňových úradov ani negatívne reakcie obchodných partnerov.

Čo očakávate od prísnejšej legislatívy?

Skvalitňovanie legislatívy a vyššia miera regulácie prinesie viac byrokracie do zakladania daňovo zvýhodnených spoločností. Vyššie nároky na špecializované firmy zaoberajúce sa problematikou medzinárodného daňového plánovania sa nevyhnutne odzrkadlia na cenách za ich služby.

Aký efekt malo zníženie dane z príjmu na Slovensku na záujem slovenských subjektov o daňovú optimalizáciu cez tzv. raje?

Prakticky žiadny. Využitím daňovo preferenčných režimov napríklad v medzinárodnom obchode je možné znížiť daňovú záťaž až na nulu, čo predstavuje aj pri 19-percentnej dani stále značnú úsporu. Nehovoriac o tom, že motívy na založenie spoločnosti v daňovom raji sú rôzne a samo zníženie daňovej povinnosti je len jedným z nich.

Do akej miery je záujem Slovákov o daňové raje motivovaný možnosťou anonymného vlastníctva spoločností?

Primárnym motívom slovenských subjektov na využívanie daňových rajov je stále optimalizácia daňového zaťaženia a riadenia finančných tokov. Stúpa hlavne záujem o využívanie špecifík daňových režimov vyspelých krajín a o zakladanie spoločností v krajinách EÚ. V menšom meradle sa objavuje aj snaha o ochranu majetku a súkromia.

Daňové raje zohrali neslávnu úlohu v prípade Enronu, teraz aj Parmalatu. Priťahuje podvodníkov anonymita?

Ešte neslávnejšiu úlohu v oboch prípadoch zohrali renomované audítorské spoločnosti a banky. Obidva prípady majú spoločné to, že manažéri umelo nadhodnocovali príjmy. Čiže v žiadnom prípade im nešlo o daňovú optimalizáciu. Využívali skutočnosť, že spoločnosti založené v daňových rajoch môžu profitovať z nízkej úrovne administratívnych povinností, čo im umožňovalo maskovať podstatu transakcií v ich offshore pobočkách.

Dá sa podobným prípadom vôbec zabrániť?

Áno. Zavedením dôsledného dodržiavania pravidla "poznaj svojho zákazníka". Zvýšiť medzinárodnú kooperáciu v oblasti výmeny informácií. Ale nemyslím tým pomýlené iniciatívy OECD a EÚ proti "škodlivým" daňovým praktikám. Tie hrozili zneužitím informácií na dodaňovanie rezidentov vyspelých krajín vlastniacich firmy v daňových rajoch.