Daňové raje lákajú naše firmy čoraz viac

02. 10. 2010
(Daňové plánování), (Offshore), (Diskrétní vlastnictví), (Onshore)

Stovky podnikateľov zo Slovenska každoročne presúvajú svoje sídla do daňových rajov, pričom na Slovensku stále podnikajú, ale dane platia inde.

2.10.2010, Hospodárske noviny

Stovky podnikateľov zo Slovenska každoročne presúvajú svoje sídla do daňových rajov, pričom na Slovensku stále podnikajú, ale dane platia inde.

Odliv firiem nespomalilo ani prijatie eura, pretože záujem o presun sídla firiem rastie medziročne približne o 15 %.

"Očakávam, že atraktivita daňových rajov naďalej porastie. Podnikatelia sú na Slovensku stále vnímaní trochu podozrivo a musia podrobne odhaľovať svoje majetkové pomery. K rozhodnutiu presunúť firmu prispieva taktiež obava, že v dôsledku vysokého schodku štátneho rozpočtu nakoniec vzrastú i dane právnických osôb," konštatoval daňový analytik spoločnosti Akont Trust Company Michal Friedberger.

Hlavným motorom odchodu zo Slovenska sú najmä nižšie dane. Tieto dôvody rozhodujú u 42 % podnikateľov. "Firmy sa presúvajú najmä do Holandska alebo na Cyprus. V poslednom čase je atraktívny taktiež Nový Zéland. Podnikateľov láka nižšie zdanenie príjmu právnických osôb alebo nízke zdanenie obchodovania s cennými papiermi," uviedol Friedberger. Popiera vžitú predstavu, že za výhodnejšími daňami miznú firmy na Bahamy alebo Kajmanské ostrovy. Tropické daňové raje slovenskí podnikatelia prakticky nevyužívajú.

Ďalším významným impulzom k odchodu do zahraničia je podľa neho nízka anonymita vlastníctva v SR, keď kvôli nej odchádza 35 % podnikateľov.

Pre 14 % spoločností je dôležitá právna ochrana, ktorú vďaka sídlu v zahraničí a zmluve o ochrane investícií požívajú. "Máme skúsenosť, že finančný úrad postupuje pri zahraničných firmách opatrnejšie než u tých slovenských. Dôvodom je obava z prípadnej medzinárodnej arbitráže, dodáva. Pre 9 % podnikateľov je rozhodujúcim faktorom pre zmenu miesta podnikania imidž zahraničnej spoločnosti."

Rad daňových rajov sa nachádza priamo v Európe. Ide napríklad o Holandsko, Cyprus, Švajčiarsko alebo Luxembursko. Každá z krajín je výhodná pre iný typ spoločnosti. Cyprus je ideálnou krajinou pre zakladanie holdingov vďaka nízkej dani 10 % a rad zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Lichtenštajnsko láka vysokou anonymitou bankových služieb. Absolútnu anonymitu a často nulové dane ponúkajú tzv. offshore daňové raje ako Kajmanské ostrovy alebo Panama.