Daňové ráje dál lákají

15. 07. 2009
(Daňové plánování), (Offshore), (Onshore)

V tzv. daňových rájích, tedy zemích, které nabízejí společnostem nulové nebo minimální daně, případně i jiné podnikatelské výhody, bylo koncem letošního prvního pololetí zaregistrováno 9 144 českých firem. Nejvíce je lákají Nizozemí, Kypr a Lucembursko, uvedla Petra Štěpánová z agentury ČEKIA.

15. 7. 2009, FINMAG - finanční magazín

Za prvních šest měsíců letošního roku se přitom počet českých firem, které přesídlily do zemí, označovaných za daňové ráje, zvýšil o 154, což je proti loňskému přírůstku 740 společností pouhá pětina. Jak ovšem řekl Finmagu Pavel Jílek ze společnosti Akont, zájem o registraci sídla společnosti v některém z daňových rájů zůstává stejný jako loni. Finanční krize totiž nutí řadu firem hledat nejrůznější cesty, jak snížit náklady. Sem patří i úspory daní.

Určitou negativní roli, zatím především z psychologického hlediska, hraje snaha vlád členských zemí Evropské unie a USA bojovat proti firmám, které sídlí v těchto rájích. Pokud se ale ve druhé polovině roku situace české ekonomiky zlepší a levice vyhraje předčasné parlamentní volby, lze očekávat, že se zájem společností o přesun sídla do daňově přívětivějších destinací mírně zvýší,“ upozornila Štěpánová.

Předpokládá se totiž, že v případě vítězství levicové vlády bude zachována, nebo možná i zvýšena současná daňová kvóta. Sociální demokracie ostatně hovoří o tom, že zvedne daně pro občany s hrubými příjmy nad 1,2 milionu korun ročně na 38 %.

„Zaměstnanci prakticky nemají možnost, jak se růstu daní bránit. Právnické osoby ale mohou využít právě daňové ráje,“ vysvětluje Jílek. Nejde přitom pouze o daně. V úvahách o přesunu firmy do některého z těchto rájů hraje důležitou roli i celkové podnikatelské prostředí, které je příznivější než v České republice, ale také třeba anonymita vlastnictví a lepší ochrana majetku, kterou zaručují smlouvy o zamezení dvojího zdanění a ochraně investic.

Mezi daňové ráje je řazeno několik desítek zemí. Čeští majitelé firem mají podle agentury ČEKIA aktuálně registrováno nejvíce, a to 3516 společností, v Nizozemí, dále 2159 firem v USA, 1201 na Kypru, 981 v Lucembursku a 406 na Britských panenských ostrovech. Fakt, že mezi tyto ráje patří USA, možná leckoho překvapí. Některé americké státy, jako například Delaware, ovšem lákají investory na nejrůznější pobídky. Včetně daňových.