Informace k závazným posouzením

26. 01. 2015
(Daňové plánování), (České a slovenské společnosti)

Dne 1. 9. 2014 nabyla účinnosti vyhláška MF SK, kterou se určuje rozsah daňových předpisů, k jejichž uplatnění lze vydat závazné posouzení.

26.1.2015

Dne 1. 9. 2014 nabyla účinnosti vyhláška MF SK, kterou se určuje rozsah daňových předpisů, k jejichž uplatnění lze vydat závazné posouzení. Daňové subjekty si tedy mohou požádat Finanční správu SR o vydání závazného posouzení, pokud se posuzuje:

  • Zdroj příjmů s omezenou daňovou povinností
  • Prodej a koupě podniku
  • Vznik daňové povinnosti
  • Sazba daně za zboží
  • Osoba povinná platit DPH

Na vydání posouzení je potřeba poslat žádost spolu se zaplacenou zálohou. Lhůta na vydání posouzení je 60 dní ode dne doručení žádosti.