Lucembursko implementuje Směrnici Rady o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb (Savings Directive)

27. 05. 2014
(Daňové plánování), (Offshore), (Diskrétní vlastnictví)

Lucembursko bude od 1. ledna 2015 s ostatními zeměmi sdílet informace týkající se úroků vyplácených fyzickým osobám rezidentním v Evropské unii.

27.5.2014

Praha - Lucembursko bude od 1. ledna 2015 s ostatními zeměmi sdílet informace týkající se úroků vyplácených fyzickým osobám rezidentním v Evropské unii. V loňském roce se Lucembursko na základě mezivládní dohody zavázalo k automatické výměně informací na bázi FATCA, a následně souhlasilo i s přistoupením k evropské Savings Directive.

Evropská Směrnice o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb (Savings Directive) je v Evropské unii členskými státy využívána již od roku 2005. Tato směrnice v praxi pro státy znamená zejména povinnost automatické výměny informací týkajících se úrokových plateb. Některým státům, včetně Lucemburska, však byla udělena výjimka, kdy tyto státy nahrazují automatickou výměnu informací uvalením srážkové daně na vyplácené úroky ve výši 35 %.

Savings Directive tak budou uplatňovat všechny členské státy EU a bude mezi nimi probíhat automatická výměna informací týkající se úrokových plateb, a to minimálně jednou do roka.

V praxi opatření dopadne na všechny fyzické osoby, nerezidenty, mající účet v Lucembursku. Od 1. 1. 2015 nebude zdanění probíhat automaticky a anonymně formou srážkové daně. Z Lucemburska bude české daňové správě odeslána informace o dosažených úrokových ziscích a autorita zkontroluje, jestli fyzická osoba odpovídající příjem přiznala. U právnických osob zůstává nadále v platnosti režim, kdy k hlášení informací nedochází.