Anonymní akcie na majitele na Seychelách definitivně skončí

17. 01. 2014
(Offshore), (Diskrétní vlastnictví), (Onshore)

Národní rada Seychel projednává návrh na změnu International Business Companies Act. Změny se týkají několika oblastí, které významně změní kontext využívání Seychel českými podnikateli majícími v oblibě anonymní akcie na majitele.

17.1.2014

Národní rada Seychel projednává návrh na změnu International Business Companies Act. Změny se týkají několika oblastí, které významně změní kontext využívání Seychel českými podnikateli majícími v oblibě anonymní akcie na majitele.

Akcie na majitele budou na Seychelách v krátké době zrušeny a od data schválení zákona poběží šestiměsíční lhůta, po jejímž uplynutí budou akcie na majitele neplatné, přičemž už v současnosti není možné akcie na majitele vydávat.

U registrovaného agenta kusí být uložena kopie registru akcionářů. Pokud se tak nestane, bude společnosti udělena spíše symbolická pokuta 100 USD. Pokuta 100 USD (a 25 USD za každý další den) se bude vztahovat na společnosti, které nevedou účetní výkazy.

Pokud společnost nenapraví stav a neposkytne informace správci daně, případně pokud nebude pokuty platit, může dojít k jejímu vyškrtnutí z obchodního rejstříku.

Nově vzniká pro seychelské společnosti také povinnost dodávat registrovanému agentovi roční výkazy potvrzující, že společnost vede účetní výkazy a registr akcionářů je aktuální a v souladu se zákonem. Toto ustanovení bude platné od 1. 1. 2014. U ostatních opatření není platnost přesně definována, nicméně vzhledem k poměrně velké rychlosti přijímaných opatření lze očekávat změny v krátkém časovém horizontu.