Velká Británie láká světové sportovce na osvobození od daně z příjmů

31. 12. 2013
(Daňové plánování), (Onshore)

Po sporech s Andrem Agassim ohledně placení daní ve Velké Británii, upravil britský správce daně (HMRC) zákony tak, aby měl právo danit příjmy hostujících sportovců a umělců.

31.12.2013

Po sporech s Andrem Agassim ohledně placení daní ve Velké Británii, upravil britský správce daně (HMRC) zákony tak, aby měl právo danit příjmy hostujících sportovců a umělců. HMRC daní nejen příjmy z akcí pořádaných na území Velké Británie, ale také celosvětové příjmy, které souvisejí s aktivitami v UK. Nový daňový režim však způsobil, že světoví sportovci se odmítali účastnit soutěží a závodů konaných ve Velké Británii. Britové se tedy rozhodli některým z nich udělit osvobození od daně z příjmů, toto osvobození například do země znovu po 4 letech přilákalo například Usaina Bolta. Zvýhodňování sportovců a populárních umělců se však nelíbí například orchestrům hrajícím klasickou hudbu, kterým osvobození uděleno nebylo.