SK: Novela zákona o dani z příjmů schválená vládou

24. 10. 2014
(Daňové plánování), (České a slovenské společnosti)

Po ukončení připomínkového řízení byla novela zákona o dani z příjmů schválená vládou dne 20. 8. 2014.

24.10.2014

Po ukončení připomínkového řízení byla novela zákona o dani z příjmů schválená vládou dne 20. 8. 2014.

Změny oproti původnímu snění jsou například následující:

  • Daňovým výdajem po zaplacení budou kromě jiného i výdaje za poradenské a právní služby.
  • Výdaje na získání norem a certifikátů budou výdajem až po zaplacení a bude nutné je zahrnovat do základu daně rovnoměrně během doby jejich platnosti, nejvíce po dobu 36 měsíců, počínaje měsícem, kdy byly zaplaceny.
  • Smluvní pokuty nebudou daňovým výdajem.
  • Přerušení odpisování bude zakázané při výkonu daňové kontroly a v dodatečném přiznání za období, za které byla již provedena daňová kontrola.