Na shledanou v ráji na Kypru

24. 11. 2008
(Daňové plánování), (Offshore), (Onshore), (Mezinárodní holding)

K tradičním evropským jurisdikcím, které lákají podnikatele nízkými daněmi i jinými nedaňovými výhodami, se v posledních letech přidal Kypr. Vedle Nizozemska a Lucemburska se zařadil mezi nejatraktivnější lokality EU a také v hledáčku českých firem se při daňové optimalizaci objevuje čím dál častěji.

24. 11. 2008, Právo

Při rozhodování mezi Kyprem a dalšími oblastmi v Evropě, kde je možné ušetřit na daních, hraje významnou roli ještě další faktor. Holdingovou strukturu je možné na Kypru vybudovat výrazně levněji než například v Nizozemsku. 

Kypr se mezi offshorové jurisdikce s velmi mírným zdaněním řadil historicky, před vstupem do EU však musel svůj daňový systém novelizovat tak, aby zcela vyhověl všem požadavkům EU i OECD. Kypr sice přišel o statut offshorových mezinárodních jurisdikcí a minimální zdanění (4,5 %), ale jako daňově výhodná země rozhodně neskončil. 
Kromě daňově zajímavých výhod nejen pro členy EU vytváří příznivé podnikatelské prostředí i vytvářením dalších podmínek pro dobré fungování firem. Ať už se jedná o stabilní právní prostředí, moderní obchodní infrastrukturu, či o bankovní služby na světové úrovni. Strategická je rovněž poloha ostrova mezi třemi kontinenty. 
Ostrovní stát se tak stal příležitostí i pro menší firmy, které doposud neměly možnost kvůli finanční náročnosti využívat zahraničních holdingových struktur k daňové optimalizaci i k lepší právní ochraně.

Vyplatí se to od miliónu výše

O zahraniční struktuře se proto dnes už vyplatí uvažovat, pokud dosahujete zisku alespoň milión korun před zdaněním. Kypr naplňuje základní požadavky, které si podnikatelé při hledání vhodné lokality kladou, tedy především nižší daně a sídlo na území Evropské unie. 
Přitažlivost Kypru bezesporu dokládají i někteří známí Češi, kteří pro své aktivity tento stát využívají. Podle informací České kapitálové informační agentury například KKCG Karla Komárka zformovala Evropskou společnost (SE) se sídlem na Kypru, registrují zde své holdingy i finančníci Pavel Tykač či Marek Dospiva.

Kolik

Základní předností kyperského systému je 10% sazba daně z příjmu, která je absolutně nejnižší v celé EU. Nulová daň se uplatňuje u prodeje akcií a podílů v dceřiných společnostech. Akcie a podíly je tedy možné dnes nakoupit a zítra prodat s nulovým zdaněním. Srážkové daně ve všech případech mohou být omezeny až na nula procent.

Další výhody Nulová daň u dividend

Výhoda Kypru je i v osvobození toků dividend. Zatímco v ČR se dividenda může zdanit 15 %, na Kypru je u veškerých příjmů z dividend daň nulová.

Výhodné úvěry naší dcery

Kyperská společnost může poskytnout své dceřiné společnosti půjčku. Tyto úroky dceřiné společnosti snižují základ daně a na Kypru přijaté úroky mateřská společnost zdaní jen 10% sazbou daně z příjmu. Nikoli tedy 21 % jako v ČR a podnikateli tak zůstává k dispozici mnohem více peněžních prostředků.

Optimalizace obchodu s licencemi

Pokud majitel bude licenci poskytovat přes Kypr, zdaní přijaté platby opět jen 10 % místo českých 21 %. Efekt je tedy zřejmý. U úroků i licencí lze navíc zcela legálně peněžní toky přesunout až do některé ze zemí s nulovou daní z příjmu. Efektivita celé kyperské struktury se tak ještě umocní.

Nulová daň z příjmů z prodeje akcií

Zajímavé jsou pro mnoho firem působící na Kypru také obchody na burze. Žádná společnost zde totiž neplatí daň z příjmů z prodeje akcií. Zdanění zisků z investování je nulové, ať už se jedná o akcie obchodované na burze, nebo nakoupené jinou cestou. Neplacení daně přitom není podmíněno žádným časovým limitem, nákup a prodej může být proveden klidně v jeden den. 

Autor: Viktor Hába (Autor je analytik společnosti Akont, s. r .o.)