Případová studie: Zahraniční struktura chránící soukromí vlastníka

07. 10. 2013
(Bankovnictví), (Diskrétní vlastnictví)

Zajištění anonymity vlastnictví korporátní a bankovní struktury patří k nejčastějším, relativně snadno splnitelným a nenákladným cílům. Ve výsledku vlastník není prostřednictvím veřejných rejstříků propojitelný se svým majetkem. České veřejné rejstříky umožňují online rozkrýt korporátní strukturu a pro řadu osob a institucí je snadné a rychlé také zjišťování bankovních informací.

Vytvořením jednoduché mezinárodní struktury doprovázené založením bankovních účtů mimo Českou republiku docílí vlastník robustní ochrany soukromí, které se stane pro veřejnost neprolomitelným. Orgány státní moci musí k vyhledání skutečného vlastníka vyvinout úsilí a k tomuto dohledání musejí mít v řadě zemí zřejmý důvod, pouhá zvědavost nepostačuje.

Možných řešení ochrany soukromí je velké množství. Na jednom pólu je zcela transparentní společnost vedoucí záznamy ve veřejných registrech, druhým pak offshore společnost, u níž se dá často ověřit pouze to, že skutečně existuje. Ve většině případů je vhodnější zvolit střední cestu, kdy jsou informace dostupné například po zaplacení manipulačního poplatku a obchodní partneři si mohou požadované informace snadno ověřit.

Řešení umožňuje:

  • Přihlásit se veřejně k majetku pouze když si to vlastník přeje.
  • Robustní ochranu soukromí vlastníka.
  • Základní diverzifikace rizik – majetek není pouze v jediné jurisdikci.

Je třeba zvážit:

  • Jak silnou má mít společnost image?
  • Je cílem silnější právní ochrana majetku?
  • Je cílem optimalizace daňové zátěže?