Velká Británie připravuje 'akční plán' týkající se skutečných vlastníků

10. 09. 2013
(Daňové plánování), (Offshore), (Diskrétní vlastnictví)

Velká Británie se chystá zrevidovat Companies Act 2006, na jehož základě vznikne nový centrální registr s údaji o skutečných vlastnících společností.

10.9.2013

Velká Británie se chystá zrevidovat Companies Act 2006, na jehož základě vznikne nový centrální registr s údaji o skutečných vlastnících společností. Registr bude spravován britským rejstříkem a bude primárně sloužit pro potřeby úřadů ve Velké Británii, i v dalších jurisdikcích v rámci mezinárodní výměny informací. Parlament však bude projednávat i zpřístupnění registru veřejnosti. Nový Companies Act se také zaměří na důslednější dohled nad subjekty, které se zabývají zakládáním společností.

Tato revize nebude mít zásadní dopad na zavedenou praxi. Britský obchodní rejstřík „Companies House“ v jeho současné podobě je přístupný veřejnosti prostřednictvím svých webových stránek. Za několik liber si prakticky kdokoliv může stáhnout dokumenty vybrané společnosti, včetně informací o jejich aktuálních i minulých jednatelích i kompletní přehled akcionářské struktury.

V porovnání s obchodním rejstříkem České republiky se navíc jeví být mnohem přehlednější a srozumitelnější. 

Pro vlastníky britských společností, kteří si přejí zachovat anonymitu bude nadále možné chránit své soukromí pomocí Nominee Shareholders, případně zapojením offshore společnosti coby vlastníka.