Nový protokol ke smlouvě o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a Nizozemím

05. 09. 2013
(Daňové plánování), (Offshore), (České a slovenské společnosti)

Dne 31. 5. 2013 vstoupil v platnost Protokol ke smlouvě o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Nizozemím.

5.9.2013

Ustanovení se budou ve vztazích mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím provádět ve vztahu k daňovým rokům a obdobím začínajícím 1. ledna 2014. Text Protokolu zatím nebyl publikován ve Sbírce mezinárodních smluv, což se má v krátké době změnit.