Nové dohody o srážkové dani na vklady na švýcarských účtech

06. 03. 2013
(Daňové plánování), (Offshore), (Onshore)

1. 1.2013 vstoupily v platnost dvě nové smlouvy - mezi Švýcarskem a Velkou Británií a mezi Švýcarskem a Rakouskem, týkající se uvalení srážkové daně na vklady rezidentů Rakouska a VB na švýcarských účtech.

6.3.2013

1. 1.2013 vstoupily v platnost dvě nové smlouvy - mezi Švýcarskem a Velkou Británií a mezi Švýcarskem a Rakouskem, týkající se uvalení srážkové daně na vklady rezidentů Rakouska a VB na švýcarských účtech. Klientům je buď sražena daň přímo z účtu a anonymně zaslána do rezidentní země, nebo jsou klienti nuceni zveřejnit informace o svých účtech. Smlouva s VB dokonce zavazuje Švýcarsko zaplatit zálohu na daňový odvod předem. V praxi si tak může klient zvolit, jestli dobrovolně odtajní informace o svých účtech nebo bude preferovat zachování anonymity. V žádném případě se tak nejedná o jakékoli prolomení bankovního tajemství.