Hledá se náhrada akcií na doručitele

28. 02. 2013
(Daňové plánování), (Offshore), (Diskrétní vlastnictví), (Onshore)

S plánovaným zrušením akcií na doručitele lze očekávat vyšší zájem majitelů o zajištění anonymity prostřednictvím zahraničních společností. V některých zemích totiž obchodní rejstřík obsahuje méně informací, než v ČR. V roce 2012 podnikatelé využívali k ovládání svých firem nejčastěji společnosti z Kypru (199 nových), USA (153) a Seychel (98). Data jsou převzata ze statistik společnosti ČEKIA. Tyto země mají jedno společné – výrazně menší množství informací dostupných v obchodním rejstříku a omezené zjišťování informací zdarma online. Přesný opak českého prostředí.

28.2.2013, Finanční management

S plánovaným zrušením akcií na doručitele lze očekávat vyšší zájem majitelů o zajištění anonymity prostřednictvím zahraničních společností.

V některých zemích totiž obchodní rejstřík obsahuje méně informací, než v ČR. 
V roce 2012 podnikatelé využívali k ovládání svých firem nejčastěji společnosti z Kypru (199 nových), USA (153) a Seychel (98). Data jsou převzata ze statistik společnosti ČEKIA. Tyto země mají jedno společné – výrazně menší množství informací dostupných v obchodním rejstříku a omezené zjišťování informací zdarma online. Přesný opak českého prostředí.

Nejjednodušším způsobem zajištění vysokého stupně anonymity vlastníka bylo využití listinných akcií na doručitele. Tato možnost však padne 1. 1. 2014 s plánovanou změnou Zákona o obchodních korporacích. Informace o vlastnících tak budou evidovány (jak přesně není zatím známo), což nemusí řadě vlastníků vyhovovat. "V České republice je tlak na poskytování detailních informací obrovský. Zjistit zdarma na internetu kdo vlastní danou společnost, jakou má společnost hodnotu a jaký tvoří zisk je otázkou minut. Stejně dostupná je informace o bydlišti vlastníka. Tento stav není běžný v EU ani ve světě," upozorňuje Michal Friedberger, obchodní ředitel společnosti Akont. Požadavek na zajištění anonymity z důvodu ochrany vlastního soukromí a ekonomických dat je podle Michala Friedbergera podstatně častější, než snaha optimalizovat daně.

"V České republice je dle statistik ČEKIA na 13 tisíc firem využívajících akcie na doručitele. Část z nich využije držení podílu prostřednictvím zahraniční společnosti a dočkáme se výrazného růstu zájmu o tuto formu vlastnictví," říká Michal Friedberger. Míru zájmu o zahraniční společnosti lze obtížně odhadnout, protože zatím není zcela jasné, jestli budou mít k údajům o vlastnících přístup jen státní úřady nebo i veřejnost. 

Z trojice zemí Kypr, USA a Seychely poskytuje nejvíce informací kyperský obchodní rejstřík. Evidovány jsou výkazy, informace o akcionářích i společnících. Informace lze však získat pouze při osobní návštěvě úřadu. Specifická je situace v USA, každý stát má vlastní pravidla. Obecně však lze shrnout, že veřejné jsou informace o jednatelích, ale vlastníci společnosti zůstávají anonymní. Maximální ochranu soukromí zajišťují Seychely. 

Obchodní rejstřík obsahuje pouze jméno společnosti, IČ, datum založení a její stanovy. V praxi tak lze pouze ověřit, jestli daná společnost existuje. 
Ovládání firmy prostřednictvím seychelské společnosti je levným a efektivním způsobem náhrady akcií na doručitele. Podnikatelé volící USA a Kypr se navíc mohou spolehnout na silné smlouvy o ochraně investic a výrazné daňové výhody. "Daň je náklad jako každý jiný a jeho minimalizace je z pohledu vlastníka nebo akcionáře klíčová," upozorňuje Michal Friedberger

Nizozemsko je co do počtu ovládajících společností stále jedničkou, ale zájem o tuto destinaci dlouhodobě klesá. Důvodem je značná regulace podnikatelského prostředí a vysoké náklady na správu společností. Kypr po vstupu do EU výrazně získal na důvěryhodnosti a v oblasti ochrany investic a daňové optimalizace nabízí lepší podmínky než kterákoli jiná země EU. Obliba Kypru a USA souvisí také se skutečností, že tyto země mají velmi výhodně nastavené smlouvy o ochraně investic. 
Principem ovládání podnikání zpoza hranic je, že česká společnost je vlastněna zahraniční společností. Česká společnost nadále podléhá českému právu a odvádí většinu daní (DPH, odvody za zaměstnance, silniční daň, daň z příjmu atd. Daňová úspora a další efekty vznikají využitím výhod jednotlivých právních a daňových systémů. Zahraniční vlastník podléhá pouze zákonům své země a povinnosti k českým úřadům jsou značně omezené, včetně kontroly nebo možnosti dohledat skutečného vlastníka.