Belize se blíží bankrotu

23. 10. 2012
(Daňové plánování), (Offshore)

Vláda Belize potvrdila, že nemá na zaplacení splátek věřitelům ve výši 23 milionů dolarů. Celková hodnota dluhopisů, které na sebe Belize uvázala, činí 544 milionů dolarů při roční úrokové míře 8,5%.

23.10.2012

Vláda Belize potvrdila, že nemá na zaplacení splátek věřitelům ve výši 23 milionů dolarů. Celková hodnota dluhopisů, které na sebe Belize uvázala, činí 544 milionů dolarů při roční úrokové míře 8,5%. 
Vláda s investory hodlá domluvit restrukturalizaci dluhopisů a bude se snažit pro ně nalézt příznivé řešení. V současné době se diskutují tři možnosti. Všechny možnosti zahrnují prodloužení doby splatnosti z roku 2029 na roky 2042 až nejpozději 2062. 

Všechny možnosti zahrnují snížení 8,5 % sazby kuponu, a to následovně. Jednou z možností je snížení kuponu na 2 % sazbu po dobu 15 let se splatností v roce 2062. Při této možnosti nedojde ke značnému snížení investice. U varianty se splatností v roce 2042 by investoři mohli přijít až o 45 % investice. Buď bude stanoven kupon s 3,5 % sazbou po celou dobu se splatností 5 let, nebo přírůstkový kupon, který bude začínat na 1 % sazbě a od roku 2026 poroste až k 4 % sazbě.