Smlouva mezi ČR a Královstvím Saudské Arábie o zamezení dvojího zdanění

23. 10. 2012
(Daňové plánování), (Offshore), (Onshore)

Až do podpisu této smlouvy nebyla mezi těmito státy uzavřena žádná smlouva o zamezení dvojího zdanění, což mohlo mít negativní dopady na vzájemné hospodářské vztahy.

23.10.2012

Až do podpisu této smlouvy nebyla mezi těmito státy uzavřena žádná smlouva o zamezení dvojího zdanění, což mohlo mít negativní dopady na vzájemné hospodářské vztahy. 
Podlé této nové smlouvy vznikne stálá provozovna u staveniště po splnění časového testu v délce šesti měsíců, službová stálá provozovna vznikne při poskytování služeb v délce šesti měsíců v 12 měsíčním období. Dividendy budou u zdroje zdaněny sazbou max. 5 % a úroky max. 0 %, tudíž úroky mohou být zdaněny pouze v zemi, kde je příjemce rezidentem. Licenční poplatky mohou být zdaněny ve státě zdroje max. 10 %.