Nové znění článku 26 Modelové smlouvy OECD

23. 10. 2012
(Daňové plánování), (Offshore), (Onshore)

Tento článek stanovuje pravidla pro mezinárodní výměnu informací.

23.10.2012

Tento článek stanovuje pravidla promezinárodní výměnu informací. Nově je umožněn „skupinový požadavek“, díky kterému se budou moci finanční úřady dotazovat na informace skupiny poplatníků bez toho, aby je jednotlivě jmenovali. Uvádí se, že tato změna znamená krok kupředu v transparentnosti pro daňovou politiku.