5. AML směrnice EU má za cíl zveřejnění rejstříku skutečných vlastníků

18. 07. 2019
(Daňové plánování), (Diskrétní vlastnictví), (České a slovenské společnosti)

Členské státy mají povinnost tuto směrnici transponovat do svých vnitrostátních zákonů nejpozději do 10. ledna 2020. Mezi nejvýznamnější novinku patří zveřejnění evidence skutečných majitelů. Kdokoliv tak bude mít přístup k informacím o skutečných vlastnících právnických osob.

V pořadí již pátá aktualizace evropské AML směrnice o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu byla vyhlášena v Úředním věstníku EU již v červnu 2018. Členské státy mají nyní povinnost tuto směrnici transponovat do svých vnitrostátních zákonů nejpozději do 10. ledna 2020.

Mezi nejvýznamnější novinku patří zveřejnění evidence skutečných majitelů. Kdokoliv tak bude mít přístup k informacím o skutečných vlastnících právnických osob, jako jsou jméno, měsíc a rok narození, státní příslušnost, země pobytu, či o povaze účasti skutečného vlastníka v právnické osobě. Ve vymezených případech, jako jsou například vysoké riziko podvodu, únosu, vydírání, bude možné omezit či odepřít přístup k osobním údajům skutečného vlastníka. V neposlední řadě by měla vzniknout nová datová platforma, která by propojila rejstříky skutečných vlastníků ve všech členských státech EU.

Dále by měla směrnice zavést sankce za nesplnění povinnosti právnických osob identifikovat své skutečné vlastníky. Přímé sankce v dosavadní úpravě chybí a jde tedy o snahu zabezpečit dodržování zmíněné povinnosti. S otazníkem však zůstává, zda se sankce budou vztahovat na neznalost skutečného vlastníka či samotný zápis skutečného vlastníka do rejstříku.